Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

ROK SZKOLNY 2017/2018

I SEMESTR

SUKCES MATEUSZA DAŁKA
W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE EKOLOGICZNEJ

Olimpiada Ekologiczna organizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbywała się w dwóch etapach.   Pierwszy z nich odbył się 26 września 2017 roku w trzech oddziałach: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.

Pytania obejmowały następujące zagadnienia:

  • rolnictwo ekologiczne w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności oraz promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
  • zasady cross-compliance
  • ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego
  • odnawialne źródła energii
  • program rolnośrodowiskowo-klimatyczny w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt

W etapie w Bratoszewicach udział wzięło 49 uczestników w tym 5 z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski z klasy IV TR, Radosław Rudnicki, Damian Siekierski, Daniel Staniaszek z klasy IIITR. Po przeprowadzonym etapie pisemnym 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 3 osoby z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski oraz Damian Siekierski. Organizatorzy pogratulowali uczniom sukcesu oraz zachęcali do dalszego poszerzania swoich wiadomości z zakresu zagadnień związanych z ekologią.

24 października 2017 roku w Bratoszewicach odbył się II etap Wojewódzkiej Olimpiady Ekologicznej. Uczestniczyło w nim 30-tu najlepszych uczestników z trzech oddziałów. Po części pisemnej 10 osób przystąpiło do finału ustnego, a wśród nich znalazł się uczeń z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie Mateusz Dałek, który w ostatecznej klasyfikacji zajął IV miejsce.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe od sponsorów olimpiady zaś wszyscy uczestnicy dostali również upominki od przedstawicieli gmin i powiatów województwa łódzkiego.

Opiekunami merytorycznymi młodzieży były nauczycielki produkcji roślinnej – p. Iwona Przytulska oraz p. Jolanta Bilska.

SUKCES UCZNIÓW ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY ROLNICZEJ

28 września 2017 roku odbył się I etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowany w trzech oddziałach Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.

Do etapu w Bratoszewicach przystępowali uczniowie, studenci oraz rolnicy, a wśród nich 7 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski, Adam Czajka z klasy IV oraz Radosław Rudnicki, Damian Siekierski, Daniel Staniaszek, Kacper Baran z klasy III.

Po I etapie 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 3 osoby z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski oraz Kacper Baran.

 26 października 2017 roku przeprowadzono II etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej składający się z testu oraz części ustnej. Po etapie pisemnym spośród 30 uczestników wyłoniono 10 najlepszych, którzy przystąpili do części ustnej.

Po podsumowaniu obu etapów 2 uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy uplasowało się w czołówce zajmując kolejno II miejsce – Mateusz Dałek oraz IV miejsce – Jakub Olszewski.

 Oprócz wręczonych finalistom dyplomów oraz nagród rzeczowych, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od sponsorów z gmin i powiatów województwa łódzkiego.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli produkcji roślinnej – p. Iwony Przytulskiej oraz p. Jolanty Bilskiej.

VII REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

W dniu 8 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie odbył się VII Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej.

Celem przeglądu było:

  1. Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej;
  2. Popularyzacja i poznanie wartościowej literatury patriotycznej;
  3. Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty, poprzez zainteresowanie historią.

W przeglądzie tym, wzięły udział dwie uczennice z naszej szkoły: Izabella Matusiak z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Sandra Jastrzębska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie architektury krajobrazu.

Izabella Matusiak zaśpiewała „Syberiadę” i „Nadzieję” natomiast Sandra Jastrzębska zaśpiewała „Miasto 44” i „Tchnienie wolności”.

Po przesłuchaniu wszystkich finalistów wyłoniono laureatów. W grupie tej znalazła się jedna z naszych uczennic: Izabella Matusiak. Iza została zaproszona na koncert Pieśni Patriotycznej 12 listopada 2017 roku, na którym zaśpiewała „Syberiadę”. Jury przyznało naszej uczennicy III miejsce. Została ona nagrodzona wielkimi brawami przez publiczność, a od organizatorów otrzymała tablet oraz książkę.

JUSTYNA BANASIAK STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

W dniu 17 listopada 2017 roku w Auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

 Na rok szkolny 2017/2018 w województwie łódzkim przyznano 230 stypendiów. Wśród zasłużonych stypendystów znalazła się Justyna Banasiak, uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Justyna osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych.  W klasie trzeciej została finalistkę Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Agrobiznes, zdobywając indeks na wymarzony kierunek studiów. Po ukończeniu Technikum planuje studia na kierunku  architektura krajobrazu w SGGW w Warszawie.

Dyplomy najlepszym uczniom wręczał pan Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki oraz pan Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty.

Ciekawym akcentem był  także wykład o rozwijaniu własnych zdolności, wyobraźni i twórczości.

Justynce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów!

PIOTR MURAS WŚRÓD FINALISTÓW IX WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

30 listopada 2017 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach rolniczych.

Wśród uczniów, którzy przystąpili do zmagań konkursowych znalazł się Piotrek Muras, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.    

Do finału przystąpiło 30 uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, kształcących w zawodach rolniczych. Zostali oni wyłonieni spośród ponad 300 uczniów, którzy uczestniczyli wcześniej w eliminacjach szkolnych. Finał składał się z dwóch części: etapu pisemnego w postaci testu, który pisali wszyscy uczestnicy a następnie etapu ustnego, do którego zakwalifikowano 10 uczestników z najwyższą punktacją.

 Finał konkursu został, zorganizowany przez: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

 Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursowych zmaganiach otrzymali dyplomy i nagrody.

Piotr do udziału w konkursie przygotowywał się z pomocą p. Magdaleny Bajeny i p. Katarzyny Jadczak.

Dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

W przerwie zmagań konkursowych uczestnicy wraz z opiekunami wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Tematem spotkania były zagrożenia – różnego typy, jakie młodzi ludzi mogą spotkać na swojej drodze życiowej.

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE BURMISTRZA ŁOWICZA

25 stycznia 2018 roku burmistrz Krzysztof Jan Kaliński oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Michał Trzoska wręczyli stypendia artystyczne i sportowe dla młodzieży oraz nagrody dla trenerów i zawodników łowickich klubów.

W naszej szkole stypendium   dla osób zajmujących się twórczością artystyczną w 2017 roku otrzymała Zuzanna Łykowska, uczennica klasy pierwszej technikum kształcącym w zawodzie technik architektury krajobrazu. Zuzanna  brała udział w powiatowych konkursach plastycznych odnosząc sukcesy. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w rozwijaniu pasji i zainteresowań.

II SEMESTR

WICEMISTRZOWSKI SEZON

Zakończyły się rozgrywki Robkol IV Łowickiej Ligi Futsalu. Do przyszłorocznych rozgrywek Zina III ligi awansowały Vagat Domaniewice, ZSCKR Zduńska Dąbrowa i Vinci Łowicz.

Szkolna drużyna w 11 meczach sezonu zdobyła 26 punktów (8 zwycięstw, 2 remisy, 1 porażka 1-0 z mistrzem z Domaniewic). Strzeliła 26 goli, tracąc tylko 7 bramek. Pod względem gry obronnej uzyskała najlepszy wynik wśród 48 zespołów grających w 4 ligach, zaś różnica bramek +19 daje 6 wynik w tych statystykach. Przez całe tegoroczne rozgrywki drużyna nie wypadła poza podium, będąc po 2 pierwszych kolejkach na miejscu 3 (komplet zwycięstw, gorszy bilans bramkowy), przez 4 tygodnie liderem, a także 5-krotnie wiceliderem.

JAKUB ŻAKIETA WŚRÓD NAJLEPSZYCH OLIMPIJCZYKÓW
W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 1 marca w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyły się zawody okręgowe XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości – nowoczesnego projektu o społecznym i pro-przedsiębiorczym charakterze. Jakub Żakieta z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii pokonując wielu konkurentów, zakwalifikował się do II etapu olimpiady i znalazł się wśród najlepszycholimpijczyków okręgu katowickiego obejmującego trzy województwa: śląskie, łódzkie i świętokrzyskie.

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 roku i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju . Każdego roku do udziału w zawodach przystępuje około 1 000 szkół ponadgimnazjalnych, w których cykl kształcenia kończy się maturą. Do udziału w bieżącej edycji Olimpiady zgłosiło się ponad 13 tys. młodych ludzi.

Zawodnicy rozwiązali test z zakresu ekonomii, zarządzania i praktyki biznesowej, a także zagadnień związanych z tegorocznym hasłem zawodów, którym jest „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Do finału, który odbędzie się 5 kwietnia w Warszawie, awansowało po 10 osób z każdego z pięciu okręgów. Uczestnicy Olimpiady Przedsiębiorczości walczą o indeksy publicznych uczelni ekonomicznych i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Jakub uzyskał uprawnienia do udziału w specjalnym kursie e-learningowym nt. „Pierwszy krok w biznesie” oraz otrzymał publikacje od Wydawnictwa Difin pt.: „Prezentacja profesjonalna teoria i praktyka”. Ponadto każdy z uczestników ma szanse udziału w egzaminie na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej Yang MBA, poziom podstawowy.

 Jakubowi gratulujemy wysokiego poziomu wiedzy.

OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH – UCZNIOWIE
Z ZDUŃSKIEJ DĄBROWY ZAJĘLI I MIEJSCE W KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ W KATEGORII SZKÓŁ ROLNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Reprezentanci Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie zajęli I miejsce w klasyfikacji drużynowej w finale Wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Finał odbył się 5 marca 2018 roku w ZSCKR w Dobryszycach.

Wśród 40 uczestników Olimpiady znalazło się 7 uczniów Technikum Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Byli to: Daniel Staniaszek, Radosław Rudnicki, Mateusz Bombrych i Kacper Baran z klasy III TR oraz Mateusz Guzek, Patryk Ciesielski i Damian Łąpieś z klasy II TR.

Finalistami Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zostali: Damian Łąpieś i Daniel Staniaszek zajmując odpowiednio VI i VII miejsce w województwie.

Zagadnienia olimpiady dotyczyły wiedzy z zakresu produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej mechanizacji rolnictwa i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli produkcji roślinnej p. Jolanty Bilskiej i p. Iwony Przytulskiej.

KAROLINA TRAFALSKA I MATEUSZ DAŁEK
W II ETAPIE OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania organizowana jest przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W pierwszym etapie konkursu, który odbył się 12 grudnia 2017 r. uczestniczyło blisko 4 tys. uczniów z całej Polski. Każdego roku konkurs ma swój wiodący temat. Szóstą edycję poświęcono przedsiębiorcy we współczesnej gospodarce.

W naszej szkole z testem o wysokim stopniu trudności zmierzyło się 24 uczniów. Do zawodów drugiego stopnia awansowali, pokonując wymagany próg 26 punktów Mateusz Dałek z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik i Karolina Trafalska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

W II etapie, który odbył się 9 marca w siedmiu okręgach, zmierzyło się 812 uczniów. Karolina Mateusz walczyli o awans do 50-osobowego finału, który odbędzie się 20 kwietnia w Częstochowie. Dla najlepszych olimpijczyków przewidziano atrakcyjne nagrody, ich pula przekroczyć ma 30 tys. złotych.

Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 23 marca 2018 roku.

Gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.

SUKCES UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
W VI  ŁÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY O PODATKACH

(dwoje laureatów i finalista)

W dniu 15 marca 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się II etap VI Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. W konkursie uczestniczyło około 90 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych woj. łódzkiego.

Stella Przybylska i Jakub Żakieta, uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zduńskiej Dąbrowie zostali laureatami VI ŁKWoP. Stella zajęła V a Jakub VI miejsce. Nasi uczniowie będą reprezentować szkołę, powiat i województwo podczas etapu centralnego, który odbędzie się   w dniu 13 kwietnia w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Finalistą ŁKWoP został Jan Kuciapski z klasy I Technikum Weterynaryjnego.O awans walczyli również: Katarzyna Sierotowicz, Katarzyna Zagórska, Julia Zakrzewska i Jakub Woźniak z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

W nagrodę Stella otrzymała Smartwatch HuaweiColor Band A2 oraz ważne książki z zakresu doradztwa podatkowego. Jakub otrzymał książki i drobne upominki.

Tematem przewodnim II etapu była „Swoboda działalności gospodarczej” Duży nacisk kładziono również na Ustawę o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami i inne rodzaje podatków.

Pierwsza część konkursu polegała na napisaniu testu, obejmującego 20 pytań. Do kolejnego ścisłego etapu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 wylosowane pytania, zostało zakwalifikowanych 16 uczestników, spośród których 8 zakwalifikowało się do III etapu.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Podatkach organizowany jest przez Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowychpod  patronatem Kuratora Oświaty w Łodzi.

Uczniów do konkursu przygotowała Zofia Rosa, wicedyrektor szkoły, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych i prowadzi Naukowe Koło Ekonomistów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

I MIEJSCE UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
W MISTRZOSTWACH POWIATU ŁOWICKIEGO
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

W dniu 15 marca 2018 roku, w Łowiczu odbyły się II Mistrzostwa Powiatu Łowickiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na ergometrze wioślarskim.

 Naszą szkołę reprezentowali: Amelia Warkiewicz, Paulina Podwiązka, Agata Jaszczak, Adrian Seliga, Przemysław Charążka i Julian Karasek. W klasyfikacji indywidualnej:  I miejsce zajęła uczennica klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii – Amelia Warkiewicz, uzyskując czas 4min 3sek, II miejsce natomiast z czasem 4min 12s zajęła Agata Jaszczak z klasy III technikum, kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

 Spośród 6 szkół ponadgimnazjalnych, z których każda wystawiła 2 zespoły 3-osobowe, „wioślarze” ze Zduńskiej Dąbrowy osiągnęli bardzo dobre wyniki, dzięki czemu w ogólnej klasyfikacji zajęliśmy I miejsce!!!