Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

ROK SZKOLNY 2017/2018

I SEMESTR

SUKCES MATEUSZA DAŁKA
W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE EKOLOGICZNEJ

Olimpiada Ekologiczna organizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbywała się w dwóch etapach.   Pierwszy z nich odbył się 26 września 2017 roku w trzech oddziałach: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.

Pytania obejmowały następujące zagadnienia:

  • rolnictwo ekologiczne w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności oraz promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
  • zasady cross-compliance
  • ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego
  • odnawialne źródła energii
  • program rolnośrodowiskowo-klimatyczny w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt

W etapie w Bratoszewicach udział wzięło 49 uczestników w tym 5 z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski z klasy IV TR, Radosław Rudnicki, Damian Siekierski, Daniel Staniaszek z klasy IIITR. Po przeprowadzonym etapie pisemnym 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 3 osoby z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski oraz Damian Siekierski. Organizatorzy pogratulowali uczniom sukcesu oraz zachęcali do dalszego poszerzania swoich wiadomości z zakresu zagadnień związanych z ekologią.

24 października 2017 roku w Bratoszewicach odbył się II etap Wojewódzkiej Olimpiady Ekologicznej. Uczestniczyło w nim 30-tu najlepszych uczestników z trzech oddziałów. Po części pisemnej 10 osób przystąpiło do finału ustnego, a wśród nich znalazł się uczeń z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie Mateusz Dałek, który w ostatecznej klasyfikacji zajął IV miejsce.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe od sponsorów olimpiady zaś wszyscy uczestnicy dostali również upominki od przedstawicieli gmin i powiatów województwa łódzkiego.

Opiekunami merytorycznymi młodzieży były nauczycielki produkcji roślinnej – p. Iwona Przytulska oraz p. Jolanta Bilska.

SUKCES UCZNIÓW ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY ROLNICZEJ

28 września 2017 roku odbył się I etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowany w trzech oddziałach Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.

Do etapu w Bratoszewicach przystępowali uczniowie, studenci oraz rolnicy, a wśród nich 7 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski, Adam Czajka z klasy IV oraz Radosław Rudnicki, Damian Siekierski, Daniel Staniaszek, Kacper Baran z klasy III.

Po I etapie 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 3 osoby z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski oraz Kacper Baran.

 26 października 2017 roku przeprowadzono II etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej składający się z testu oraz części ustnej. Po etapie pisemnym spośród 30 uczestników wyłoniono 10 najlepszych, którzy przystąpili do części ustnej.

Po podsumowaniu obu etapów 2 uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy uplasowało się w czołówce zajmując kolejno II miejsce – Mateusz Dałek oraz IV miejsce – Jakub Olszewski.

 Oprócz wręczonych finalistom dyplomów oraz nagród rzeczowych, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od sponsorów z gmin i powiatów województwa łódzkiego.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli produkcji roślinnej – p. Iwony Przytulskiej oraz p. Jolanty Bilskiej.

VII REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

W dniu 8 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie odbył się VII Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej.

Celem przeglądu było:

  1. Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej;
  2. Popularyzacja i poznanie wartościowej literatury patriotycznej;
  3. Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty, poprzez zainteresowanie historią.

W przeglądzie tym, wzięły udział dwie uczennice z naszej szkoły: Izabella Matusiak z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Sandra Jastrzębska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie architektury krajobrazu.

Izabella Matusiak zaśpiewała „Syberiadę” i „Nadzieję” natomiast Sandra Jastrzębska zaśpiewała „Miasto 44” i „Tchnienie wolności”.

Po przesłuchaniu wszystkich finalistów wyłoniono laureatów. W grupie tej znalazła się jedna z naszych uczennic: Izabella Matusiak. Iza została zaproszona na koncert Pieśni Patriotycznej 12 listopada 2017 roku, na którym zaśpiewała „Syberiadę”. Jury przyznało naszej uczennicy III miejsce. Została ona nagrodzona wielkimi brawami przez publiczność, a od organizatorów otrzymała tablet oraz książkę.

JUSTYNA BANASIAK STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

W dniu 17 listopada 2017 roku w Auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

 Na rok szkolny 2017/2018 w województwie łódzkim przyznano 230 stypendiów. Wśród zasłużonych stypendystów znalazła się Justyna Banasiak, uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Justyna osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych.  W klasie trzeciej została finalistkę Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Agrobiznes, zdobywając indeks na wymarzony kierunek studiów. Po ukończeniu Technikum planuje studia na kierunku  architektura krajobrazu w SGGW w Warszawie.

Dyplomy najlepszym uczniom wręczał pan Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki oraz pan Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty.

Ciekawym akcentem był  także wykład o rozwijaniu własnych zdolności, wyobraźni i twórczości.

Justynce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów!

PIOTR MURAS WŚRÓD FINALISTÓW IX WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

30 listopada 2017 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach rolniczych.

Wśród uczniów, którzy przystąpili do zmagań konkursowych znalazł się Piotrek Muras, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.    

Do finału przystąpiło 30 uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, kształcących w zawodach rolniczych. Zostali oni wyłonieni spośród ponad 300 uczniów, którzy uczestniczyli wcześniej w eliminacjach szkolnych. Finał składał się z dwóch części: etapu pisemnego w postaci testu, który pisali wszyscy uczestnicy a następnie etapu ustnego, do którego zakwalifikowano 10 uczestników z najwyższą punktacją.

 Finał konkursu został, zorganizowany przez: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

 Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursowych zmaganiach otrzymali dyplomy i nagrody.

Piotr do udziału w konkursie przygotowywał się z pomocą p. Magdaleny Bajeny i p. Katarzyny Jadczak.

Dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

W przerwie zmagań konkursowych uczestnicy wraz z opiekunami wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Tematem spotkania były zagrożenia – różnego typy, jakie młodzi ludzi mogą spotkać na swojej drodze życiowej.