Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Egzamin poprawkowe odbędą się 23 sierpnia 2017 roku.

egz. poprawkowe z przedmiotów