Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
1.10.2016, 12:10

fundusze str głowna

Projekt nr RPLD-11.03.01-IZ00-10-001/16 pn. „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

______________________________________________________________

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH ROZWIJAJĄCYCH WIEDZE I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE DLA ZAWODÓW: TECHNIK ROLNIK, TECHNIK WETERYNARII, TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – HARMONOGRAM KURSÓW W TYGODNIU