Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
30.09.2016

Projekt nr RPLD-11.03.01-IZ00-10-001/16 pn. „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU”

współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ______________________________________________________________fundusze str głownaLista osób zakwalifikowanych

Lista osób zakwalifikowanych w roku szkolnym 2017/2018