Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
2.09.2016 15.10

fundusze str głownaProjekt nr RPLD-11.03.01-IZ00-10-001/16 pn.

„NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU”

współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Serdecznie zapraszamy uczniów klas II, III i IV-tych  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie do udziału w projekcie „Nauczanie rolnicze XXI wieku”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumenty dostępne są poniżej.

Zofia Rosa

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji do projektu

  2. Formularz zgłoszeniowy

  3. Oświadczenie uczestnika projektu

  4. Zgoda rodziców

  5. Plakat