Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Nabór do szkół na rok szkolny 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 4-LETNIEGO TECHNIKUM PROWADZĄCEGO KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:

Technik Rolnik

Technik Hodowca Koni

Technik Weterynarii

Technik Architektury Krajobrazu

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie

na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:

 • Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)
 • Zarządzenie Nr 26/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim.

Warunki i tryb rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum prowadzącego kształcenie
w zawodach:

 • technik rolnik,
 • technik weterynarii,
 • technik architektury krajobrazu.
 • technik hodowca koni,

 

 1. Przedmioty punktowane:

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK HODOWCA KONI

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

język polski

matematyka

biologia

język obcy

język polski

matematyka

biologia

chemia

język polski

matematyka

biologia

język obcy

język polski

matematyka

biologia

geografia

 

 1. Terminy i wymagane dokumenty:

 • Rejestracja i składanie wniosku oraz dokumentów:

–  od 22 maja do 21 czerwca  2017 r., do godz. 1200

– w postępowaniu uzupełniającym od 12 lipca 2017 r. godz. 1200 do 14 lipca 2017 r. godz. 1200

 • Złożenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

–  od 23 czerwca 2017 r.  do 27 czerwca  2017r., godz. 1200 

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów:

 – do 29 czerwca 2017r.

 – w postępowaniu uzupełniającym do dnia 17 lipca 2017 r.

 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

–  3 lipca 2017r.,  do godz. 1200

-w postępowaniu uzupełniającym 7 sierpnia 2017 r. do godz.1200

 • Wydanie przez szkołę, kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który złożył oświadczenie o wyborze tej szkoły – skierowania do lekarza medycyny pracy

od 23 czerwca 2017r. godz. 1200 do 5 lipca 2017r.

– w postępowaniu uzupełniającym w dniu 7 sierpnia 2017 r. do godz. 1500

 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do tej szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych:

 – od 3 lipca 2017r. godz. 1200 do 10  lipca 2017r. godz.1200

 – w postępowaniu uzupełniającym od 8 sierpnia 2017 r. godz. 1200 do  10  sierpnia 2017 r.  godz. 1500

 • Ogłoszenie listy ostatecznej:

–  11 lipca 2017 r., do godz. 1200

– w postępowaniu uzupełniającym 11 sierpnia 2017r. do godz. 1200

 • Składanie dokumentów do szkół policealnych :

–  od 19 czerwca  do 3 lipca 2017 r.,  do godz. 1200

  w postępowaniu uzupełniającym od 10 lipca do 11 lipca 2017 godz. 1200

 • Ogłoszenie listy przyjętych do szkół policealnych:

10 lipca  2017 r., godz. 1200

– w postępowaniu uzupełniającym w dniu 11 sierpnia o godz. 1200

 DODATKOWE INFORMACJE

 • W przypadku laureatów lub finalistów konkursów przedmiotowych należy dołączyć zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe.
 • Kandydaci, będący absolwentami gimnazjów z lat poprzednich oraz osoby powtarzające klasę mogą brać udział w rekrutacji po ogłoszeniu listy wstępnej.
 • Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów zostaną zniszczone.

ORGANIZACJA INFORMACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 • Punkt informacyjny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 1. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 64, 99-440 Zduny, tel.(46)838-74-95 jest czynny w godzinach: 7.45 – 15.45 od poniedziałku do piątku.
 • Punkt udziela informacji o kryteriach naboru, wymaganiach stawianych kandydatom  podczas postępowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie, oraz o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
 • Dni otwarte szkoły: 12 maja 2017 roku
 • Informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły: zspzd-technikum.pl

 Dyrektor Szkoły