Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

SZKOŁA POSIADA:

 • atrakcyjne położenie na terenie parku wiejskiego,

 • pracownie ogólnokształcące i zawodowe dobrze wyposażone w sprzęt techno-dydaktyczny,

 • nowy budynek kształcenia zawodowego z lecznicą weterynaryjną i pracownią analityczno – chemiczną,

 • pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,

 • eko-ogród, eko-pracownię,

 • nowoczesną oborę z robotem udojowym,

 • kajaki i rowery,

 • bibliotekę ze skomputeryzowanym katalogiem, czytelnią oraz pracownią multimedialną,

 • internat z pokojami 2 lub 3 osobowymi, stołówką i siłownią fitness,

 • kompleks obiektów sportowych: hala sportowa oraz stadion,

 • plac manewrowy do nauki jazdy,

 • autodrom do nauki jazdy.

  W każdej sali lekcyjnej są projektory multimedialne, a 9 sal wyposażonych jest w tablice interaktywne. Uczniowie posiadają bezprzewodowy dostęp do Internetu.

SZKOŁA UMOŻLIWIA:

 • wyjazdy turystyczno – szkoleniowe, krajowe i zagraniczne,

 • wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w: Samorządzie Uczniowskim, Naukowym Kole Ekonomistów, Kole Zootechników, PCK, LOP, grupie tanecznej, zespołach muzycznych, szkolnym sklepiku, radiowęźle szkolnym, Uczniowskim Klubie Wolontariatu.

 • ukończenie kursów np.:

  – kurs nauki jazdy ciągnikiem i samochodem,

  – kurs kombajnisty,

  – kurs na inseminatora,

  – kurs obsługi kasy fiskalnej,

  – kurs bukieciarstwa,

  – kurs nauki jazdy konnej,

  – inne, wg potrzeb ucznia,

  – przygotowanie uczniów do matury, egzaminów zewnętrznych, studiów wyższych i pracy zawodowej.

  Szkoła realizuje wiele projektów finansowanych ze środków unijnych. W bieżącym roku szkolnym realizowany będzie kolejny projektu „Erasmus+”

Absolwenci:

 • po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement Europass w języku angielskim honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej,

 • po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów.