Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor – mgr inż. Stanisław Kosmowski

Wicedyrektor – mgr inż. Zofia Rosa

Kierownik internatu – mgr inż. Iwona Przytulska

Kierownik praktycznej nauki zawodu – mgr inż. Małgorzata Nowik

Kierownik gospodarczy- mgr inż. Maciej Balcerski

– mgr inż. Magdalena Bajena (przedmioty zawodowe),

– mgr inż. Joanna Balcerska (fizyka, przedmioty zawodowe),

– mgr Bogumiła Banasik (wychowawca w internacie),

– mgr inż. Jolanta Bilska (geografia, produkcja roślinna),

– mgr Anna Domińczak (język polski, WoS, historia i społeczeństwo),

– mgr Kinga Dzik (wychowawca w internacie),

– mgr Aleksander Frankiewicz (religia, wychowanie fizyczne),

dr Joanna Gajda (pedagog),

– inż. Jakub Gajewski (przedmioty zawodowe),

– mgr Sylwia Jabłońska (wychowawca w internacie),

– lekarz weterynarii Katarzyna Jadczak (przedmioty weterynaryjne),

– mgr inż. Marlena Janik-Olszewska (przedmioty zawodowe),

– mgr Łukasz Jankowski (historia, historia i społeczeństwo, wychowawca w internacie),

– mgr Agnieszka Kaczor (język polski, WoK),

lekarz weterynarii Patrycja Kołaczyńska (przedmioty weterynaryjne),

– mgr inż. Stanisław Kosmowski (mechanizacja rolnictwa, PO),

– mgr inż. Paweł Kudelski (przedmioty zawodowe),

– mgr Anna Marciniak-Makochan (biologia, edukacja dla bezpieczeństwa),

– mgr Izabela Masłowska (wychowanie fizyczne),

– mgr Sławomira Milczarek (fizyka, matematyka),

– mgr Weselin Miłkow (język niemiecki),

– mgr Wiesława Mostowska (matematyka),

– mgr Kamila Muras (wychowawca w internacie),

– mgr inż. Małgorzata Nowik (chemia, biblioteka),

– lekarz weterynarii Tomasz Olczak (przedmioty weterynaryjne),

– mgr Ilona Panek (matematyka),

-mgr Karol Panek (język angielski, język obcy zawodowy),

– mgr inż. Agnieszka Piesik (przedmioty ekonomiczne, przedmioty zawodowe),

– mgr inż. Iwona Przytulska (produkcja roślinna),

– mgr Ireneusz Rosa (przedmioty informatyczne),

– mgr inż. Zofia Rosa (podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne),

– inż. Katarzyna Socha (przedmioty zawodowe),

– mgr Barbara Starzec (przedmioty ekonomiczne),

 – mgr Piotr Surma (wychowawca w internacie),

– lekarz weterynarii Rafał Ulanowski (przedmioty weterynaryjne),

– mgr Katarzyna Wieteska (język angielski),

– mgr Aleksandra Wojciechowska (język niemiecki)