Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

SUKCESY UCZNIÓW W OLIMPIADACH I KONKURSACH

ROK SZKOLNY 2009/2010

I SEMESTR

 • Nasza szkoła otrzymała srebrną statuetkę za zajęcie II miejsca w egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Od dziewięciu lat szkoła jest notowana w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez Rzeczpospolitą i Perspektywy.

W 2010 r. nasza szkoła została sklasyfikowana na I miejscu w Polsce wśród szkół zawodowych i otrzymała specjalną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla szkoły z miejscowości liczącej poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Było to możliwe dzięki sukcesom uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Nagrodą rzeczową był netbook.

Pozycja w rankingu:

2 miejscu w powiecie łowickim,

5 w województwie łódzkim,

92 w kraju.

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Katarzyna Lewandowska z klasy III Technikum Weterynaryjnego (za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie)
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Dariusz Kotulski – tegoroczny absolwent Technikum Rolniczego ( za zdobycie tytułu laureata w OWiUR w bloku „Produkcja roślinna” – III miejsce w kraju)
 • Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego otrzymali:

Marcin Kudelski z klasy II TW i Żaneta Wróblewska z klasy III TW – w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej.

 • Nasza szkoła zdobyła I miejsce drużynowo i indywidualnie w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

I miejsce indywidualnie zajęła Katarzyna Lewandowska z klasy III TW, w ścisłym finale znalazł się też Łukasz Czułek z klasy II TW (VI miejsce).

Na I lokatę szkoły zapracowało 7 uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego (Katarzyna Lewandowska – klasa III TW, Łukasz Czułek – klasa II TW, Kamil Kałembasiak – klasa IV TR, Robert Wojtasiak – klasa IV TR, Patryk Kraska – – klasa IV TR, Łukasz Gralak – – klasa IV TR, Karolina Praznowska – – klasa III TW.

Szkoła otrzymała następujące nagrody:

– za udział – odtwarzacz DVD

– za zajecie pierwszego miejsca-kamerę cyfrową marki Sony.

Opiekunem merytorycznym uczniów była p. Bogumiła Łaniecka, nauczyciel produkcji zwierzęcej.

II SEMESTR

 • Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnychdo eliminacji krajowych zakwalifikowało się 2-ch uczniów z naszej szkoly:

– Jakub Gajewski z klasy III TR – I miejsce w województwie

-Kamil Lisiński z klasy III TR – II miejsce w województwie


Oprócz laureatów szkołę na olimpiadzie reprezentowali: Kuciapski Damian i Stępień Adrian z klasy II Technikum Rolniczego oraz Dominik Golis z klasy czwartej. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Jakub Gajewski jako laureat I miejsca otrzymał ponadto radio-odtwarzacz firmy SONY, natomiast Kamil Lisiński DVD. Opieka merytoryczna – p. Jolanta Bilska, p. Iwona Przytulska.

 • Wojewódzka Olimpiada o Ekologii i Ochronie Środowiska – uczeń Jan Zduński z klasy

  Najważniejsze sukcesy Kasi to:
  – tytuł laureata  XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – I miejsce w kraju w dziale produkcja zwierzęca,
  – stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2008/2009,
  – stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2009/2010,
  – I miejsce w województwie w Konkursie  Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
  w roku szkolnym 2009/2010,
  – II  miejsce w województwie w Konkursie  Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie w bieżącym roku szkolnym.
   
  W nabywaniu wiedzy i umiejętności wykazuje silną motywację wewnętrzną. Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w życiu szkoły i internatu. Wolny czas poświęca na pracę w wolontariacie działającym przy szkole.
  Przypomnijmy, że Kasia zostając najlepszym zootechnikiem w Polsce w maju 2010 roku podczas  finału XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zapewniła sobie indeks na wymarzony  kierunek studiów – weterynarię.

  TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

  15 lutego 2011 roku odbył się I etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięło w nim udział
  4 uczniów naszej szkoły: Monika Gałek – kl. III TR/TAK (II miejsce), Martyna Tyrańska – kl. I TW (III miejsce), Arkadiusz Makowski – kl. IV TW (IV miejsce), Jan Majewski – kl. I TW. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

  Wszyscy uczniowie wzięli udział w etapie powiatowym turnieju, który odbył się 24 lutego 2011 roku w Łowiczu.

  OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH – BUJNY 2011

  Jakub Gajewski uczeń ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie zajął II miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych.

  W dniu 25.02.2011 w Bujnach koło Piotrkowa Trybunalskiego odbyła się wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych. W eliminacjach uczestniczyli rolnicy i młodzież ze szkół rolniczych województwa łódzkiego. Zainteresowanie olimpiadą w tym roku było bardzo duże- zgłosiły się aż 62 osoby. Zespół Szkół w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało
  7 uczniów: Jakub Gajewski, Kamil Lisiński z kl IV TR, Marcin Kuciński, Andrzej Włodarczyk z kl III TR oraz Jakub Krukowski, Mateusz Klimek i Robert Jabłoński z kl II TR.

  Pierwszą część olimpiady stanowił test, drugą zaś część ustna. Finał ustny zakończył się zakwalifikowaniem
  8 najlepszych uczestników olimpiady do finału krajowego.

  I miejsce w województwie zajął rolnik indywidualny, II miejsce Jakub Gajewski uczeń klasy IV TR, a jego kolega z klasy Kamil Lisiński zajął miejsce VII.

  Uczniowie pojadą na finał krajowy, który odbędzie się w dniach 10-11.03 .2011 r. podczas XVI Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej ,,AGROTECH” w Kielcach.

  Jakub Gajewski spośród wszystkich uczestników szkół rolniczych z województwa łódzkiego był najlepszy. Za zajęcie II miejsca otrzymał DVD. Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w olimpiadzie otrzymali dyplomy oraz książki. Wydanie albumowe otrzymali również opiekunowie uczniów uczestniczących w eliminacjach.

  Testy sprawdzające, które rozwiązywali uczniowie reprezentowały wysoki poziom wiedzy rolniczej wykraczający poza program nauczania w szkołach rolniczych. Układane były przez wykładowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

  Uczniów do olimpiady przygotowała p. Jolanta Bilska nauczyciel przedmiotów zawodowych.

  FINAŁ KRAJOWY OLIMPIADY MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

  W dniach 10-11 marca 2011 roku podczas Targów AGROTECH odbył się Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W ostatnim – III etapie wzięło udział prawie 80 osób wyłonionych w ramach Finałów Wojewódzkich z terenu całej Polski. Uczestniczyli w nim również nasi uczniowie: Jakub Gajewski i Kamil Lisiński. .Finał Krajowy składał się z dwóch części. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test oraz zadanie praktyczne. Spośród tych osób wyłoniono 10 najlepszych, którzy wzięli udział w drugiej części Finału Krajowego w Centrum Konferencyjnym Targi Kielce w dniu 11 marca. Na terenie całego kraju w Finałach Wojewódzkich uczestniczyło prawie 1200 młodych ludzi zainteresowanych problematyka rolniczą. Uczestnicy drugiego etapu prezentowali wysoki poziom wiedzy z zakresu: produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej, mechanizacji rolnictwa, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, ekonomiki i zarządzania, BHP w rolnictwie oraz problematyki funduszy europejskich i Wspólnej Polityki Rolnej 2007-2013. Spośród tych osób zostali wyłonieni najlepsi, którzy zakwalifikowali się do udziału w Finale Krajowym.

  Jakub Gajewski uczeń kl IVTR zajął 18 miejsce. W tej olimpiadzie biorą udział rolnicy, studenci  i uczniowie szkół rolniczych.

  WOJEWÓDZKA OLIMPIADA O EKOLOGII I OCHRONIE ŚRODOWISKA

  I etap olimpiady odbył się  3 marca 2011 roku w Bratoszewicach. Udział w nim wzięli następujący uczniowie:  Jakub Krukowski, Zbigniew Mikina, Mateusz Klimek, Robert Jabłoński – z klasy  II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz  Adrian Stępień, Katarzyna Klimkowska, Marcin Kuciński z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. W tym etapie uczestniczyło 60 osób, 10 osób zakwalifikowało się do finału wojewódzkiego. W grupie  osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego znalazł się Jakub Krakowski z klasy II TR.

  II etap olimpiady odbył się 17 marca 2011 roku również  w Bratoszewicach. W tym etapie uczestniczyło 30 osób z trzech oddziałów – Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn. Po teście 10 osób  przeszło do ścisłego finału. Nasz uczeń  Jakub Krukowski zajął 7 miejsce. Jest to bardzo dobra lokata, gdyż w tej olimpiadzie biorą udział dysponujący wiedzą praktyczną rolnicy, którzy ukończyli studia wyższe.

  OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII
  I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

  Już po raz trzeci rusza Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Celem konkursu jest m.in. szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników oraz popularyzowanie, wśród młodzieży szkół rolniczych, znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Tym samym adresowany jest on do uczniów szkół Ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z terenu całej Polski.

  Główne nagrody w tym konkursie to 5 indeksów na Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Centralna Komisja Konkursowa może przyznać uczestnikom Konkursu, ich opiekunom, a także szkołom dyplomy i nagrody rzeczowe i pieniężne.

  Zgodnie z terminarzem w naszej szkole eliminacje odbyły się 24 marca 2011 roku o godzinie 10.00, w których wzięło udział 21 uczniów.

  Komisja konkursowa w składzie: p. Bogumiła Łaniecka, p. Iwona Przytulska,  p. Grzegorz Żebrowski – przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łowiczu, ogłosiła, że zwycięzcą I etapu została Karolina Kalota uczennica klasy II TW po ustnej ,,dogrywce” z Jakubem Gajewskim uczniem klasy IV TR.

  KONKURS CHEMICZNY

  Już po raz siódmy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego zmagali się w konkursie chemicznym.
  W tym roku odbył się on pod hasłem „Poznając chemię nie szkodzisz swojemu środowisku”.

  W ścisłym finale konkursu wzięło udział czworo uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Dwoje z nich: Katarzyna Lewandowska- uczennica klasy IV TW i Marcin Kudelski z klasy III TW  z jednakową ilością punktów zajęło I miejsce, II miejsce przypadło Arkadiuszowi Makowskiemu także z klasy IV,  a wyróżnienie zdobyła Karolina Bokuniewicz z tej samej klasy TW. Uczniowie zostaną nagrodzeni książkami i dyplomami.

  KONKURS NA OZDOBY WIELKANOCNE

  Są już znane wyniki powiatowego konkursu na ozdoby wielkanocne, który organizowała wspólnie z łowickim starostwem Gminna Biblioteka Publiczna w Chąśnie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie organizatora,
  w GBP w Chąśnie II, 14 kwietnia o godzinie 13.00.

  Nagród było bardzo dużo, bo ponad 80. Z naszej szkoły wyróżnione zostały następujące uczennice: Patrycja Grzesiak (kl. I TW), Joanna Błaszczyk (kl. II TAK), Róża Gradowska (kl. I TAK). Dziewczęta otrzymały dyplomy, słodycze oraz książki popularno-naukowe.

  Podobnie jak w ubiegłych latach, komisja konkursowa kładła duży nacisk na oryginalność wykonanych prac oraz zwracała uwagę na wykorzystane w pracach plastycznych materiały.
  W konkursie były 4 kategorie: palmy wielkanocne, pisanki, stroiki i świąteczne pocztówki.

  Eliminacje II stopnia XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Warszawie

  W dniu 15 kwietnia 2011 roku uczniowie ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z sukcesem wzięli udział w eliminacjach II stopnia XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Warszawie.

  W bloku „Produkcja zwierzęca”

  Tytuł laureata i 1 miejsce zajął Sebastian Andrzejczak uczeń klasy IV  TW z punktacją 87 punktów,

  3 miejsce zajął Łukasz Czułek uczeń klasy III TW z punktacją 79 punktów.

  Uczniów do udziału w olimpiadzie przygotowała pani Bogumiła Łaniecka nauczyciel produkcji zwierzęcej.

  W bloku „Produkcja roślinna”

  1 miejsce zajął Kamil Lisiński uczeń klasy IV TR z punktacją 80 punktów. Opiekun pani Jolanta Bilska nauczyciel produkcji roślinnej.

  W bloku „Mechanizacja rolnictwa”

  2 miejsce zajął Jakub Gajewski uczeń klasy IV TR – zdobył 94 punkty. Opiekun pan Stanisław Kosmowski nauczyciel mechanizacji rolnictwa.

  W bloku „Agrobiznes”

  7 miejsce zajął Damian Kuciapski z klasy III TR,

  8 miejsce Adrian Stępień również z klasy III TR.

  Są to dobre lokaty, gdyż w tym bloku startują głównie uczniowie z Technikum Agrobiznesu, którzy realizują przedmioty ekonomicznie w znacznie szerszym zakresie. Opiekun pani Zofia Rosa nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

  Laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe w postaci: aparatów i  ramek cyfrowych oraz słuchawek z mikrofonem.

  Wymienieni uczniowie w dniach 3-4 czerwca w Pyrzowicach (okręg szczeciński) będą konkurować z finalistami z innych okręgów. Nagrodą dla laureatów etapu centralnego są m.in. indeksy wyższych uczelni.

  Eliminacje okręgu warszawskiego przebiegały pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Sponsorem była Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych z Torunia.

  III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

  20 maja 2011 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW odbył się etap centralny III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego.

  Do konkursu zgłosiło się 196 szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z całej Polski. W etapie szkolnym uczestniczyło ponad 4100 uczniów. Natomiast do zmagań w etapie centralnym przystąpiło 127 uczniów i 7 uczennic.

  Karolina Kalota uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii zajęła 21 miejsce.

  Do konkursu przygotowywała się pod kierunkiem Pani Bogumiły Łanieckiej.

  Centralne eliminacje III stopnia XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

  W dniach 3 – 4 czerwca 2011 roku uczniowie ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięli udział w eliminacjach III stopnia XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Eliminacje Centralne w tym roku odbyły się w Pyrzycach koło Szczecina.

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, reprezentowało 4 laureatów eliminacji okręgowych w trzech blokach tematycznych: produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w mechanizacji rolnictwa.

  W bloku „Produkcja zwierzęca”

  Tytuł laureata i 7 miejsce zajął Łukasz Czułek uczeń klasy III Technikum Weterynaryjnego. Łukasz mieszka w Łowiczu. Szkołę wybrał ze względu na zainteresowanie weterynarią. Ma szerokie zainteresowania i chętnie rozwija je przygotowując się do różnego rodzaju konkursów. Był bowiem również dwukrotnym laureatem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie. Po ukończeniu Technikum z ogromną radością podejmie studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Tytuł laureata i 10  miejsce w kraju zajął Sebastian Andrzejczak tegoroczny absolwent Technikum Weterynaryjnego. Sebastian pochodzi ze wsi Błonie koło Łęczycy i swoje marzenia zrealizuje podobnie jak Łukasz podejmując studia na wydziale medycyny weterynaryjnej w Lublinie.

  Jego rodzice prowadzą gospodarstwo rolne i specjalizują się w produkcji mleka. Sebastian od początku pobytu w szkole wykazywał szczególne umiejętności w swoim zawodzie. Zauważono to również w Niemczech, gdzie w ubiegłym roku odbywał staż w ramach Programu Leonardo da Vinci. Zajęcia realizowane u niemieckich specjalistów bardzo mu pomogły w eliminacjach okręgowych, gdyż jedno z pytań dotyczyło przeprowadzenia korekcji racic u bydła.

  W produkcji zwierzęcej zaskoczeniem dla wszystkich uczestników były z testów dwa pytania. Jedno dotyczyło podania liczby faz mleka, a drugie wyjaśnienie terminu „laminitis”.

  Pytania praktyczne obejmowały rozpoznanie sprzętu zootechnicznego i jego zastosowania, żywienia tuczników w drugim okresie tuczu i ułożenia dawki pokarmowej przy użyciu programu komputerowego oraz podanie systematyki pszczoły miodnej i rozpoznanie ras pszczół i osobników wchodzących w skład rodziny pszczelej.

  Uczniów do udziału w olimpiadzie w tym bloku przygotowywała pani Bogumiła Łaniecka nauczyciel produkcji zwierzęcej.

  W bloku „Produkcja roślinna”

  Tytuł finalisty zdobył  absolwent Technikum Rolniczego  – Kamil Lisiński.

  Kamil mieszka we wsi Krzyżanów w powiecie kutnowskim, gdzie samodzielnie prowadzi gospodarstwo rolne. Interesuje się mechanizacją rolnictwa, korzysta z PROW na lata 2007-2013 wykorzystując otrzymane środki finansowe na modernizację swojego gospodarstwa. Planuje podjąć studia wyższe zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, aby pogłębiać wiedzę zdobytą w szkole średniej. Zdaje sobie sprawę, że wieś potrzebuje ludzi mądrych i wykształconych. Jest tegorocznym finalistą Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

  Ucznia przygotowała do olimpiady pani Jolanta Bilska nauczyciel produkcji roślinnej.

  W bloku „Mechanizacja rolnictwa”

  Tytuł finalisty zdobył absolwent TR  – Jakub Gajewski

  Jakub pochodzi ze wsi Rząśno w gminie Zduny. Planuje podjąć studia w SGGW w na wydziale Inżynieria Produkcji a następnie  przejąć i prowadzić gospodarstwo po rodzicach. Jego hobby to sport i motoryzacja. Podobnie jak Kamil jest tegorocznym finalistą Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Ucznia do olimpiady przygotował pan Stanisław Kosmowski nauczyciel  mechanizacji rolnictwa

  W skali kraju w Olimpiadzie wzięło około 25 000 uczniów z ponad 500 szkół. W eliminacjach okręgowych wystartowało 1430 uczestników, a w eliminacjach centralnych – 211. W uroczystości podsumowania XXXV OWiUR uczestniczył minister rolnictwa – Marek Sawicki, który powiedział do młodzieży, że rolnictwo to dziedzina życia, która potrzebuje wszechstronnie wykształconych młodych ludzi. Świat potrzebuje coraz więcej
  i coraz lepszej żywności  i trzeba dużo wiedzy, umiejętności i ostrożności , aby sprostać temu zadaniu. Profesor Radecki podsumowując wyniki tegorocznych eliminacji stwierdził, że poziom wiedzy i umiejętności był niezwykle wysoki i trudno było wyłonić najlepsze szkoły.

  ROK SZKOLNY 2011/2012

  I SEMESTR

  KONKURS WIEDZY O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu i MRIRW zorganizowało w dniach 4 i 5 października 2011r. II edycję  „Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym” dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs odbył się w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczniowie z każdej  szkoły uczestniczyli w kursie internetowym pt. ,,Nowe przepisy w rolnictwie ekologicznym i technologie produkcji”, który odbył się na platformie CDR Brwinów. Z naszej w tym etapie brali udział uczniowie z kl. II TR -Sylwester Baczyński, Damian Mozga, Artur Rybus, z kl. III TR –Jakub Krukowski, Adam Dąbrowski. Po zaliczeniu kursu został przeprowadzony test. Wyniki  przesłano  do szkół i jeden  uczeń z najwyższą liczbą punktów reprezentował szkołę w centralnym etapie konkursu, który odbył się w CDR – oddział Radom.

  Naszą szkołę reprezentował Jakub Krukowski z kl III TR. Uczniów mobilizowała do pracy mgr inż. Jolanta Bilska.- nauczyciel produkcji roślinnej i geografii.

  W etapie centralnym brali udział przedstawiciele  37 szkół rolniczych.

  4.10.2011.uczniowie zwiedzali gospodarstwo ekologiczne w Chwałowicach, i uczestniczyli w wykładzie – Zasady rolnictwa ekologicznego. Następnego dnia uczniowie pisali test. Osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów odpowiadały na pytania otwarte i wyłoniono laureatów I, II i III miejsca oraz przyznano wyróżnienia IV,V miejsce.

  Podczas Targów Natura FOOD  w Łodzi 15. 10. 2011r. podsumowano konkurs i zostały wręczone nagrody przez wiceministra rolnictwa Andrzeja Butrę i dyrektora  radomskiego oddziału CDR – Henryka Skórnickego za I, II, III miejsca i przyznane wyróżnienia.

  Jakub Krukowski z kl. III TR, który został w  tym konkursie laureatem (II miejsce), otrzymał laptop firmy HP.

  STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA MARCINA KUDELSKIEGO

  Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć

  Jan Paweł II

  Tymi słowami zwróciła się do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Pani Helena Groszkowska – Grymuza, starszy wizytator KO w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach, prowadząc uroczystość wręczenia Stypendiów: Prezesa Rady Ministrów i  Ministra Edukacji Narodowej.

  Wśród zaproszonych stypendystów był uczeń IV klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii – Marcin Kudelski.

  Stypendia wręczał Łódzki Kurator Oświaty Pan Jan Kamiński. Powiedział, że należy kłaść nacisk na edukację, stawiać na ludzi młodych, którzy chcą się uczyć i wykazują duże zdolności. Dziękował nauczycielom i dyrektorom szkół, którzy stwarzają warunki do rozwoju uczniowskich talentów.

  I zastępca Prezydenta Miasta Skierniewic – Pani Beata Jabłońska przytoczyła zebranym słowa zaczerpnięte z książki Paulo Coelho: W 25% uczymy się od mistrzów, w 25 uczymy się słuchając samych siebie, w 25 uczy nas czas, a w 25% uczymy się od przyjaciół.

  Jeśli macie Państwo takie sukcesy, to znaczy, że już spotkaliście wspaniałych mistrzów, że czas się z Wami łagodnie obchodzi i macie wspaniałych przyjaciół – powiedziała Pani Prezydent, życząc uczniom w dalszym ciągu sukcesów i serdecznie im gratulując.

  Łódzki Kurator Oświaty Pan Jan Kamiński, na zakończenie powiedział, że mając takich stypendystów możemy być spokojni o rozwój naszego regionu i kraju.

  Stypendyści otrzymali od organów prowadzących upominki , a Marcin dodatkowo jeszcze został obdarowany upominkiem od Starosty Powiatu łowickiego.

  FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

  W dniu 17 listopada 2011 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

  W październiku w 17 szkołach odbyły się eliminacje szkolne. Trzydziestu uczestników z 11 szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowało się do finału wojewódzkiego. Wśród tej trzydziestki było jedenastu uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Szczęśliwcami z grupy trzydziestu ośmiu uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych byli: Arletta Litwinowicz, z klasy I TW, Magdalena Nowak, Monika Olejniczak, Bartosz Stasiak, Jan Majewski, Marcin Marczak, Piotr Jadczak, Przemysław Świdrowski z klasy II TW, Krzysztof Kożuchowski z klasy II TR, Marcin Muras z klasy III TW oraz Łukasz Czułek z klasy IV TW.

  Pierwszy etap finału wojewódzkiego polegał na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych. Zwycięzcą  tego etapu został Piotr Jadczak przed Łukaszem Czułkiem. Oprócz nich do etapu ustnego, w którym brało udział 10 uczniów z najlepszym wynikiem z testu pisemnego, zakwalifikowali się: Bartosz Stasiak, Jan Majewski, Marcin Marczak, Monika Olejniczak.

  W wyniku prezentacji odpowiedzi na 3 pytania problemowe, udzielanych przy Komisji, wszystkich uczestnikach i ich opiekunach, nasi uczniowie zostali sklasyfikowani na następujących miejscach:

  II Łukasz Czułek – otrzymał kamerę cyfrową Sony DCR-SX21E i Encyklopedię Literatury i nauki o języku PWN.

  III Jan Majewski – otrzymał Encyklopedię wiedzy o społeczeństwie PWN i aparat cyfrowy Canon.

  V Piotr Jadczak – otrzymał aparat cyfrowy Olimpus VR-310

  VI Bartosz Stasiak

  VII Marcin Marczak

  IX Monika Olejniczak

  Nagrodą za VI, VII i IX miejsce był dysk zewnętrzny LG 500GB.

  Dzięki hojności sponsorów uczestnicy konkursu otrzymali bardzo cenne nagrody rzeczowe. Wszyscy – plecaki i czapki z logo KRUS oraz słodycze.

  Szkoła w Zduńskiej Dąbrowie zajęła I miejsce wśród szkół województwa łódzkiego i w nagrodę otrzymala biurowe urządzenie wielofunkcyjne firmy Brother, które będą użytkować mieszkańcy internatu.

  Uczniów do konkursu przygotowała pani Bogumiła Łaniecka.

  STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

  400 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnych z województwa łódzkiego otrzymało z rąk wicemarszałek Doroty Ryl oraz Anny Rabiegi, przewodniczącej Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, roczne stypendium na wydatki edukacyjne.

  Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji szczególnie uzdolnionym. Projekt jest realizowany przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  16 grudnia 2011 roku w budynku filharmonii łódzkiej dokonano wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom Łódzkiego Wojewódzkiego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej.

  Już drugi raz stypendium otrzymał Marcin Kudelski, uczeń Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Marcin wykazuje szczególne uzdolnienia w kierunku biologii i chemii  oraz przedmiotów weterynaryjnych. Z weterynarią wiąże swoją przyszłość. W roku 2010 zajął drugie miejsce w etapie krajowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca.

  II SEMESTR

  WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY O EKOLOGII I OCHRONIE ŚRODOWISKA

  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przeprowadził w dniu 29 lutego 2012 roku eliminacje oddziałowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. Do udziału zaproszeni zostali producenci rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich i uczniowie szkół rolniczych z terenu województwa łódzkiego. Pytania konkursowe obejmowały zakres wiedzy z następujących dziedzin: ekologiczna produkcja rolnicza, zasady cross-complice, ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej, odnawialne źródła energii, programy rolno środowiskowe. Na tym etapie szkołę reprezentowało siedmiu uczniów z Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.  Do etapu wojewódzkiego dniu 7 marca 2012 roku w Piotrkowie Trybunalskim zakwalifikował się Jakub Krukowski uczeń klasy III technikum.

  OKRĘGOWE ELIMINACJE XXXVI EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

  W dniu 20 kwietnia 2012 roku  w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się okręgowe eliminacje XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowany był w blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes i architektura krajobrazu. Największy sukces odnieśli uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Mariusz Biskupski w bloku produkcja roślinna oraz Adam Dąbrowski w bloku mechanizacja rolnictwa –  zajęli pierwsze miejsca. Zostali uhonorowani nagrodami w postaci tabletów, a Adam jako uczestnik bloku mechanizacja rolnictwa otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu również w postaci tableta.

  Mariusz Biskupski przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem pani Iwony Przytulskiej, a Adam Dąbrowski, pana Jana Łanieckiego.

  Ten sukces daje naszym uczniom  możliwość uczestniczenia w eliminacjach centralnych, które odbędą się w dniach 1 – 2 czerwca 2012 roku w Miętnem, w okręgu siedleckim.

  Dobry wynik na olimpiadzie osiągnęła również Anna Kwiatkowska uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu – piąte miejsce ex aequo w bloku agrobiznes i architektura krajobrazu.

  Pozostali uczniowie tj. Marcin Muras startujący w bloku produkcja zwierzęca oraz Adrian Stępień i Damian Kuciapski w bloku agrobiznes i architektura krajobrazu zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce.

  KONKURS CHEMICZNY

  Już po raz ósmy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych technicznych z powiatu łowickiego mogli wziąć udział w konkursie chemicznym, który odbywał się w tym roku szkolnym  pod hasłem „Poznając chemię nie szkodzisz swojemu środowisku”.

  Organizatorem konkursu jest ZSP nr 2 w Łowiczu, a patronat honorowy objął Starosta Powiatu Łowickiego, który jest również fundatorem nagród dla zwycięzców. W ostatnim, trzecim etapie konkursu wzięło udział pięcioro uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Dwoje z nich: Mariusz Skonieczny- uczeń klasy IV Technikum Weterynaryjnego i Katarzyna Kominiak  z tej samej klasy zajęli kolejno I i III miejsce. Uczniowie Ci zostali nagrodzeni książkami i dyplomami. Pozostali uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w części finałowej, to: Mateusz Domański i Dominik Marańda z klasy IV oraz Karolina Kalota z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

  Finał konkursu odbył się w kwietniu 2012 roku w ZSP nr 2 w Łowiczu. Wzięło w nim udział dziewięciu uczniów z powiatu łowickiego, którzy przeszli pomyślnie przez dwa wcześniejsze etapy: szkolny i międzyszkolny. W finale uczniowie mieli do rozwiązania dziesięć zadań rachunkowych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej  na poziomie rozszerzonym. Następnie musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi: zaprojektować oraz prawidłowo opisać sześć  zadań eksperymentalnych.

  Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania chemią wśród uczniów, pogłębianie posiadanej już wiedzy oraz pokazanie, że chemia jest bardzo ciekawą dziedziną nauki.

  SUKCES UCZNIÓW W ELIMINACJACH CENTRALNYCH OLIMPIADY
  WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

  W dniach 01-02 czerwca 2012,  w Zespole Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Stanisława Staszica w Miętnem,  powiat Garwolin, odbył się finał XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

  Zmagania olimpijskie odbyły się w dziewięciu blokach tematycznych. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej reprezentowało dwóch uczniów. W bloku produkcja roślinna Mariusz Biskupski uzyskał tytuł laureata, a w bloku mechanizacja rolnictwa Adam Dąbrowski został finalistą XXXVI edycji OWIUR. Obydwaj uczniowie mają już indeksy na wyższe uczelnie. Sukces ich jest tym większy, iż są uczniami dopiero trzeciej klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Pozostało im jeszcze ukończenie szkoły i zdanie egzaminu maturalnego, czego im serdecznie życzymy. Jak podkreślił podczas podsumowania wyników przewodniczący komitetu głównego olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Radecki, tegoroczne zmagania stały na bardzo wysokim poziomie.

  Mariusz Biskupski przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem pani Iwony Przytulskiej, a Adam Dąbrowski, pana Jana Łanieckiego.

  Przypomnijmy, że w eliminacjach okręgowych, które odbyły się w kwietniu 2012 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obaj uczniowie zajęli pierwsze miejsca, a Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie otrzymał wyróżnienie za zajęcie I-go miejsca w rankingu szkół biorących udział w eliminacjach Okręgu Warszawskiego XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

  ROK SZKOLNY 2012/2013

  I SEMESTR

  OGÓLNOPOLSKI KONKURS ,,JESTEM SZEFOWĄ”

  W środę, 12 września 2012 r., w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczysta gala finałowa III edycji konkursu „Jestem szefową” organizowanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz we współpracy z Minister Edukacji Narodowej.

  Spośród 360 uczennic szkół ponadgimnazjalnych, które zgłosiły się do konkursu wyłoniono 20 finalistek. Wśród nich znalazła się Arletta Litwinowicz uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie weterynarii. Praca Arletty  została wysoko oceniona przez Kapitułę konkursu (w skład której wchodzili liderzy i liderki polskiej sceny politycznej i gospodarczej) i otrzymała wyróżnienie. Opiekunem merytorycznym uczennicy była p. Zofia Rosa nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości.

  Zadaniem uczestniczek było wyobrazić sobie siebie w roli szefowej i opisać, jakie mają cele, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się je pełnić, czy to, że są kobietami, ma wpływ na sprawowanie władzy. Arletta w swojej pracy wcieliła się w rolę szefowej kliniki weterynaryjnej, w formie baśni przedstawiła jak jej największe marzenia stają się rzeczywistością.

  Finalistki konkursu wraz z rodzicami i nauczycielami zaproszono na dwa dni do Warszawy. W tym czasie zaplanowano m.in. spotkania z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje w świecie polityki, biznesu i mediów. Istotnym elementem konkursu w tej edycji było objęcie finalistek, a także towarzyszących im rodziców i nauczycieli programem rozwojowym zawierającym takie elementy jak szkolenia z umiejętności przywódczych, mentoring i wizyty studyjne w wybranych instytucjach.

  Ponadto wszystkie laureatki oraz wyróżnione otrzymały nagrody specjalne w postaci wyjazdu do Brukseli od zasiadających w Kapitule posłów do Parlamentu Europejskiego.

  WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY
  O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

  W dniu 28 września 2012 roku w Bratoszewicach odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym zorganizowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonującego zadania w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

  Celem konkursu było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego, zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju, popularyzacja produktów rolnictwa ekologicznego, zwiększanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko, uczenie postaw ekologicznych zasad produkcji rolniczej, rozpowszechnianie wiedzy na temat ekologicznego systemu gospodarowania, zwiększenie zapotrzebowania społecznego na produkty rolnictwa ekologicznego.

  Wśród uczestników Etapu Wojewódzkiego Konkursu znalazł się Artur Rybus, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, który zajął II miejsce.

  Uczeń przygotowywał się do konkursu pod kierunkiem pani Jolanty Bilskiej.

  STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

   W dniu 18 października 2012 roku w Kinoteatrze „Polonez” w Skierniewicach odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród stypendystów znalazła się uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Justyna Chojnacka.

  Justyna jest uczennicą klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Wyróżnia się wzorowym zachowaniem i wysokimi wynikami nauczania we wszystkich przedmiotach, zwłaszcza przyrodniczo-matematycznych oraz zawodowych – średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2011/2012 wyniosła 4,78.

  Wykazuje się dużym zaangażowaniem w życie szkoły, internatu i klasy. Pracuje w szkolnym wolontariacie. Czas wolny od nauki poświęca pasji, którą jest jeździectwo. Konno jeździ już ponad 5 lat. Ma własnego konia: Wektora. W przyszłości chciałaby zostać trenerem psów dla osób niepełnosprawnych i zająć się dogoterapią.

  PO RAZ KOLEJNY UDOWODNILI, ŻE SĄ DOBRZE PRZYGOTOWANI
  DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W GOSPODARSTWIE ROLNYM.

  W tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego udział wzięło 395 osób z 15 szkół województwa łódzkiego, kształcących w zawodach rolniczych. Do eliminacji szkolnych w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie przystąpiło 50 uczniów, a do ścisłej trzydziestki w eliminacjach wojewódzkich zakwalifikowało się 6 z nich.

  Etap wojewódzki konkursu odbył się w dniu 23 listopada 2012 roku, w siedzibie ŁODR w Bratoszewicach. Obejmował dwie części: pisemną i ustną. Część pisemna – test składał się z 30 pytań. Do eliminacji ustnych zakwalifikowanych zostało dziesięciu uczestników z najlepszymi wynikami. Finaliści odpowiadali na trzy pytania problemowe wylosowane z 10 zestawów.

  Nasi uczniowie w ostatecznej rywalizacji zajęli następujące miejsca:

  drugie  – Jan Majewski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

  trzecie – Emil Świderek, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik;

  czwarte – Piotr Jadczak, uczeń klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

  dziewiąte – Damian Szafoni, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

  dwunaste – Monika Olejniczak,  uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii;

  W drugiej dziesiątce znalazł się również Adam Lisiecki – uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik;

  Dzięki hojnym sponsorom wszyscy biorący udział w etapie wojewódzkim zostali uhonorowani nagrodami, a szczególnie ci, z pierwszej dziesiątki.

  Uczniowie przyznają zgodnie, że najcenniejsza jest jednak wiedza jaką zdobyli przygotowując się do konkursu, gdyż od wdrożenia jej w życie zależy to co mamy najdroższe – zdrowie, a czasami i życie nasze i naszych najbliższych.

  Ci, którzy brali udział w konkursie już kolejny raz, z doświadczenia wiedzą, że przełamanie złych przyzwyczajeń i wprowadzenie w życie przepisów, które poznali to ciągła i długotrwała praca.

  Uczniów do konkursu przygotowała p. Bogumiła Łaniecka, nauczyciel produkcji zwierzęcej.

  UCZENNICA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE LAUREATKĄ KONKURSU PLASTYCZNEGO

  19 grudnia 2012 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów – plastycznego „Barwy Łowickiej Ziemi” oraz literackiego „Ludowe rymy”. Konkursy miały na celu propagowanie kultury ludowej oraz pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców ziemi łowickiej.
  Do konkursu plastycznego „Barwy Łowickiej Ziemi” zgłoszono 10 prac malarskich wykonanych przez uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe z powiatu łowickiego. Ocenie podlegały zgodność z tematem oraz wartość artystyczna i estetyczna pracy.
  I miejsce w konkursie „Barwy Łowickiej Ziemi” zajęła uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – Karolina Wielec. Laureatka namalowała piękną i kolorową „Łowiczankę”, jako nagrodę otrzymała książkę i dyplom.

  UCZEŃ Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE TRZECI W WOJEWÓDZTWIE W OLIMPIADZIE MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH.

   W dniu 1 marca 2013 roku w ZSRCKP w Bujnach odbył się Etap Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Uczestniczyło w nim 50 osób z województwa łódzkiego. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 7 uczniów. Po pisemnym teście i etapie ustnym Janusz Błachowicz, uczeń  klasy II Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik zajął III miejsce i będzie reprezentował szkołę w Finale Krajowym, który odbędzie się w dniach 7 – 8 marca br. podczas XIX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach. Bardzo dobry wynik – 7 miejsce osiągnął Kamil Kucharski, uczeń tej samej klasy.

  Młodzież do olimpiady przygotowywała się pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych, pani Jolanty Bilskiej.

  Warto zaznaczyć, że Olimpiada Młodych Producentów Rolnych obejmuje szeroki zakres wiedzy z prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz materiał wykraczający poza podstawę programową. Konkurencja na olimpiadzie jest bardzo duża, ponieważ oprócz uczniów startują w niej również studenci, absolwenci uczelni rolniczych i rolnicy.

  SUKCES UCZNIA Z  ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE  W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE EKOLOGICZNEJ

  Olimpiada Ekologiczna organizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbywała się w dwóch etapach. Pierwszy z nich  odbył się 7 marca 2013 roku w trzech oddziałach: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.

  Pytania obejmowały następujące zagadnienia:

  1. Ekologiczna produkcja rolnicza.
  2. Zasady cross-compliance.
  3. Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej.
  4. Odnawialne źródła energii.
  5. Programy rolnośrodowiskowe.

  W pierwszym etapie w Bratoszewicach z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięło udział 6 uczniów: z II klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Kamil Kucharski, Emil Świderek, Damian Łysio, Michał Wasilewski, Tomasz Markowicz oraz z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu – Beata Grabska. Wszystkich uczestników było 49.

  Po przeprowadzonym etapie pisemnym 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 4 uczniów z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Kamil Kucharski, Emil Świderek, Michał Wasilewski, Tomasz Markowicz.

  Organizatorzy olimpiady pogratulowali uczestnikom oraz zachęcali do dalszego poszerzania swoich wiadomości z zakresu zagadnień związanych z ekologią.

  W dniu 14 marca 2013 roku w Kościerzynie odbył się II etap Wojewódzkiej  Olimpiady Ekologicznej. Uczestniczyło w nim  30 najlepszych uczestników z trzech oddziałów. Po części pisemnej 10 osób przystąpiło do finału ustnego, w tym uczeń z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Emil Świderek. Finaliści musieli udzielić odpowiedzi na 3 pytania. Po części ustnej Emil zajął IV miejsce.

  Do olimpiady przygotowywała młodzież nauczycielka produkcji roślinnej – pani Jolanta Bilska.

  KONKURS CHEMICZNY

  Już po raz dziewiąty, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych technicznych z powiatu łowickiego mogli wziąć udział w konkursie chemicznym, który odbywał się w tym roku szkolnym  pod hasłem „Poznając chemię nie szkodzisz swojemu środowisku”.

  Organizatorem konkursu jest ZSP nr 2 w Łowiczu a patronat honorowy objął Starosta Powiatu Łowickiego, który jest także fundatorem nagród dla zwycięzców.

  W ostatnim, trzecim etapie konkursu wzięło udział czworo uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

  Zwycięzcą został uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Mariusz Biskupski. Pozostali uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w części finałowej to: Karolina Kalota z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, Róża Gradowska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Janek Majewski z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

  Finał konkursu odbył się 11 kwietnia  w ZSP nr 2 w Łowiczu. Wzięło w nim udział 7 uczniów z powiatu łowickiego, którzy przeszli pomyślnie przez dwa wcześniejsze etapy: szkolny i międzyszkolny. W finale uczniowie mieli do rozwiązania 10 zadań rachunkowych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej na poziomie rozszerzonym. Następnie musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi: zaprojektować oraz prawidłowo opisać pięć  zadań eksperymentalnych.

  Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania chemią wśród uczniów, danie impulsu do pogłębiania posiadanej już wiedzy oraz umożliwienie sprawdzenia się w konfrontacji z innymi.

  Podziękowaniem dla tegorocznych i jednocześnie zachętą dla przeszłorocznych uczestników, niech będą słowa Marii Skłodowskiej-Curie: „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”.

  XXXVII ELIMINACJE OWiUR

  W dniu 19 kwietnia 2013 roku, na SGGW w Warszawie, odbyły się XXXVII okręgowe eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczniowie naszej szkoły brali udział w 7 blokach tematycznych. Najlepszy wynik osiągnął Piotr Jadczak, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, zajmując pierwsze miejsce w bloku produkcji zwierzęcej.  Kolejni uczestnicy tego bloku Mateusz Pabin i Marcin Muras zajęli odpowiednio miejsca V i VII z punktacją równorzędną miejscom IV i VI. Gratulujemy wszystkim, a szczególnie Piotrowi i życzymy mu dalszych sukcesów w eliminacjach centralnych.

  XXXVII FINAŁ OLIMPIADY WIEDZY
  I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

  W dniach 7-8 czerwca 2013 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się XXXVII Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

  Do finału na szczeblu centralnym zakwalifikowało się 220 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy rywalizowali w dziewięciu blokach tematycznych.

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentował Piotr Jadczak – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, który w bloku produkcji zwierzęcej zajął III miejsce.

  W związku z uzyskanym wynikiem uczeń naszej szkoły został objęty stypendium Fundacji Banku Gospodarki Żywnościowej wypłacanym przez 10 miesięcy następnego roku szkolnego.

  Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbył się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba oraz przedstawiciele sponsora Olimpiady – Banku BGŻ: Wiceprezes Banku BGŻ  Witold Okarma oraz Prezes Fundacji BGŻ Małgorzata Zdzienicka – Grabarz.

  ROK SZKOLNY 2013/2014

  I SEMESTR

  XXI WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ

  W dniu 6 listopada 2013 roku w Bratoszewicach odbyły się Eliminacje Oddziałowe  XXI Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Uczestniczyło w nim około 40 osób. Byli to uczniowie szkół rolniczych oraz producenci rolni, którzy nie ukończyli 40 roku życia.ITechnikum Weterynaryjnego zakwalifikował się do ścisłego finału i zajął VIII miejsce w województwie.

Uczniowie klasy III TR – Łukasz Gajewski i Kamil Lisiński nie mogli wziąć udziału w finale tej olimpiady, gdyż w tym czasie odbywał się finał krajowy Olimpiady Młodych Producentów. Opieka merytoryczna – p. Jolanta Bilska, p. Iwona Przytulska.

 • VI Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Chemiczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych

I miejsce – Katarzyna Lewandowska z klasy III TW

II miejsce – Marcin Kudelski z klasy II TW

W konkursie brali udział uczniowie z klas: II, III i IV Technikum Weterynaryjnego. Opiekunem merytorycznym uczniów była p. Małgorzata Nowik.

 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap okręgowy

W rankingu szkół okręgu warszawskiego obejmującego województwa mazowieckie i łódzkie nasza szkoła zajęła II miejsce. Szkołę reprezentowało 10 uczniów w 5 blokach tematycznych.

Nazwisko i imię ucznia Klasa Blok tematyczny Uwagi Opiekun
Wojtasiak Robert IV TR Produkcja roślinna J. Bilska
Lisiński Kamil III TR Produkcja roślinna J. Bilska
Lewandowska Katarzyna III TW Produkcja zwierzęca Laureatka III miejsca B. Łaniecka
Domański Mateusz II TW Produkcja zwierzęca Laureat II miejsca B. Łaniecka
Kudelski Marcin II TW Produkcja zwierzęca Laureat I miejsca B. Łaniecka
Plichta Piotr IV TR Mechanizacja rolnictwa Jan Łaniecki
Guz Mariusz IV TR Mechanizacja rolnictwa J. Łaniecki
Wróblewska Żaneta III TW Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe M. Nowik
Kuciapski Damian II TR Agrobiznes Z. Rosa
Stępień Adrian II TR Agrobiznes Z. Rosa

 • Finał XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Najlepszym zootechnikiem w Polsce została Katarzyna Lewandowska z klasy III TW, która zajęła I miejsce, a jej młodszy kolega Marcin Kudelski (klasa II TW) z wynikiem o 1 punkt niższym zajął miejsce II. Również Mateusz Domański z klasy II TW uzyskał najwyższy tytuł – laureata.

Kasia otrzymała puchar, laptop , bardzo wartościowe książki i inne liczne gadżety. Marcin otrzymał wieżę, wysokiej klasy aparat cyfrowy , i również inne gadżety. Jednak największa nagroda, jaką cała trójka dostała, to indeks na wymarzoną uczelnię.

Sukcesy uczniów w eliminacjach centralnych przełożyły się również na sukces szkoły. Szkoła zajęła II miejsce w Polsce i w nagrodę otrzymała z rąk pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego nagrodę w postaci laptopa, który wzbogaci wyposażenie multimedialne pracowni produkcji zwierzęcej.

Do uczestnictwa w olimpiadzie uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem pani Bogumiły Łanieckiej.

Inne sukcesy uczniów:

 • Andrzej Włodarczyk i Adrian Stępień z klasy II TR – zakwalifikowali się do szczebla okręgowego Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Opiekun merytoryczny uczniów – p. Zofia Rosa.
 • Katarzyna Lewandowska i Żaneta Wróblewska zakwalifikowały się do etapu okręgowego Olimpiady Tematycznej” Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939r.”Opiekun merytoryczny uczennic – p. Dariusz Wojtysiak.
 • Paweł Gołębiowski, Marcin Stęplewski, Jakub Zaborowski uczniowie z klasy II TW – reprezentowali szkołę w eliminacjach regionalnych Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym (w eliminacjach regionalnych) . Opiekun uczniów – p. Jarosław Milczarek.
 • Marciniak Katarzyna, Kartofel Monika i Kalota Karolina z klasy I TW reprezentowały szkołę w Międzyszkolnym konkursie wiedzy okrajach niemieckiego obszaru językowego dla uczniów technikum powiatu łowickiego. Opiekun – p. Weselin Miłkow.
 • Gałek Monika (klasa II TAK), Makowski Arkadiusz (kladsa III TW), Plichta Piotr (klasa IV TR) zakwalifikowali się do etapu powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Opiekun uczniów – p. Zofia Rosa.
 • Nasza szkoła zdobyła wyrożnienie (IV miejsce) – w okręgowym etapie VII edycji Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda Krew Ratuje Życie”. Opiekun SK PCK i HDK – p. Iwona Przytulska

ROK SZKOLNY 2010/2011

I semestr

Wojewódzki II Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

W naszej szkole do eliminacji szkolnych przystąpiło 59 uczniów, z których 9 zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich.

Byli to uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii :

 1. Magdalena Nowak             – klasa I
 2. Przemysław Świdrowski   – klasa I
 3. Karolina Kalota                   – klasa II
 4. Łukasz Czułek                    – klasa III
 5. Mariusz Skonieczny          – klasa III
 6. Katarzyna Lewandowska  – klasa IV
 7. Żaneta Wróblewska           – klasa IV

oraz dwaj uczniowie z klasy II kształcącej w zawodzie technik rolnik:

 1. Mariusz Biskupski
 2. Mateusz Klimek

W finale wojewódzkim brało udział 30 uczniów z 13 szkół z najwyższą punktacją uzyskaną w eliminacjach szkolnych.

Nasza szkoła zajęła I miejsce w województwie, gdyż wprowadziła do finału największą liczbę uczniów.

W punktacji indywidualnej :

II miejsce zajęła Katarzyna Lewandowska

VII                         Mateusz Klimek

IX                          Łukasz Czułek

X                           Karolina Kalota

Wszyscy uczestnicy eliminacji wojewódzkich otrzymali podziękowania, upominki w postaci toreb na laptopa z emblematem KRUS oraz słodycze, a finaliści
i laureaci cenne nagrody rzeczowe i książki.

Nagrodą dla szkoły była kolorowa drukarka z funkcją kopiowania i skanowania.

Uczniów do konkursu przygotowała p. Bogumiła Łaniecka.


II SEMESTR

INFORMACJE O STYPENDYSTCE PREZESA RADY MINISTRÓW
KASI LEWANDOWSKIEJ UCZENNICY KLASY IV TECHNIKUM KSZTAŁCĄCEGO W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII


Katarzyna Lewandowska uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie już po raz trzeci została stypendystką Prezesa Rady Ministrów.
Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w dniu 04. 02. 2011 roku w Łowickim Muzeum. W uroczystości brali udział: Łódzki Kurator Oświaty – Doradca Wojewody Łódzkiego do Spraw Oświaty – Pani Wiesława Zewald, Główny Wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Finansowania Szkół w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w MRiRW – Pani Teresa Słysz-Szadkowska, Kierownik Oddziału Wspomagania Pracy Szkół i Placówek KO w Łodzi Delegatura w Skierniewicach – Pani Helena Groszkowska-Grymuza, przedstawiciele władz samorządowych powiatu skierniewickiego, rawskiego i łowickiego oraz stypendyści szkół ponadgimnazjalnych z terenu delegatury skierniewickiej.  Nasza Stypendystka otrzymała dyplom oraz nagrody rzeczowe w tym cyfrowy aparat fotograficzny i książki.
Kasia osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych. Średnia ocen  w roku szkolnym 2009/2010 – 5,32. W ostatnich dwóch latach brała udział w wielu konkursach i olimpiadach.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w  Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Kamil Kucharski, Janusz Błachowicz, Adam Lisiecki, Michał Wasilewski oraz ich młodsi koledzy z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Karol Wybraniec, Błażej Staniaszek i Adam Głowacki.

Do finałowej 10-tki zakwalifikowało się 6 uczniów naszej szkoły: Kamil Kucharski, który zajął I miejsce uzyskując z testu 26 punktów na 30 możliwych do zdobycia oraz kolejno Janusz Błachowicz zajmując III miejsce, Adam Lisiecki – IV, Karol Wybraniec – V, Michał Wasilewski – VI zaś Błażej Staniaszek – IX miejsce.

Uczniowie również godnie reprezentowali ZSCKR w II etapie XXI Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, który odbył się 20 listopada 2013 roku w Bratoszewicach.

Tym razem w olimpiadzie wzięło udział 30 osób z trzech oddziałów: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski i Kościerzyna, spośród których wyłoniono 10 finalistów. Po części testowej najlepsi przystąpili do etapu ustnego. Każdy z uczestników odpowiadał na 3 pytania konkursowe z zakresu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które korzysta z funduszy unijnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) oraz stosuje Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej.

Po części ustnej Błażej Staniaszek zajął 8-miejsce.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

ADAM GŁOWACKI STYPENDYSTĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Adam Głowacki uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie został tegorocznym stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Adam wyróżnia się wzorowym zachowaniem i wysokimi wynikami nauczania we wszystkich przedmiotach  – średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła 5.11.

Adam, wykazuje się dużym zaangażowaniem w życie szkoły i klasy. Czas wolny od nauki poświęca pasji, którą jest historia, numizmatyka i gra na akordeonie. W przyszłości chciałby studiować technikę rolniczą i zostać dobrze prosperującym przedsiębiorcą rolnym.  Pochodzi ze Złakowa, wsi położonej w gminie Zduny.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać osoba z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiająca szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskująca z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Serdecznie gratulujemy!

UCZEŃ ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY NAJLEPSZY W V KONKURSIE WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

W dniu 11 grudnia 2013 roku w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał V Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

W tym roku szkolnym w Konkursie wzięło udział 480 uczniów z 18 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, kształcących w zawodach rolniczych. W eliminacjach szkolnych w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie wzięło udział 55 uczniów, a do ścisłej trzydziestki w eliminacjach wojewódzkich zakwalifikowało się 7.

 Etap wojewódzki konkursu obejmował dwie części: pisemną i ustną.

Część pisemna polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań w ciągu 30 minut.

Do eliminacji ustnych zakwalifikowanych zostało dziesięciu uczestników z najlepszymi wynikami z testu – będących jednocześnie finalistami konkursu. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów z testu o kolejności decydował czas jego rozwiązania. Finaliści odpowiadali na trzy pytania problemowe wylosowane z 10 zestawów.

W ostatecznej rywalizacji uczeń IV klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii zajął miejsce pierwsze.

Dzięki hojnym sponsorom wszyscy biorący udział w etapie wojewódzkim zostali uhonorowani nagrodami, a szczególnie ci, z pierwszej dziesiątki.

Piotr otrzymał tablet i wiele innych nagród ufundowanych między innymi  przez Kasę Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi, Państwową Inspekcję Pracy w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Szkoła w Zduńskiej Dąbrowie otrzymała puchar za promowanie wśród uczniów zasad bezpieczeństwa pracy.

Uczniowie przyznają zgodnie, że najcenniejsza jest jednak wiedza jaką zdobyli przygotowując się do konkursu, gdyż od wdrożenia jej w życie zależy to co mamy najdroższe – zdrowie, a czasami i życie nasze i naszych najbliższych.

Rolnictwo indywidualne pod względem możliwości kontrolowania przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest nietypowym sektorem polskiej gospodarki. Posiadanie gospodarstw na własność oraz samozatrudnienie rolników ogranicza kontrolę instytucji państwowych w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Dlatego szczególnie cenną inicjatywą jest corocznie organizowany przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kuratorium Oświaty w Łodzi – Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

W ten sposób młodzież zachęcana jest do rozpoznawania występujących w środowisku wiejskim zagrożeń oraz do zgłębiania wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Działania prewencyjne prowadzone wśród młodzieży szkół rolniczych potwierdzają troskę tych instytucji o stan zdrowia rolników i poprawę warunków ich pracy i życia na wsi.

Konkurs ten wpisuje się w działania wychowawcze, edukacyjne, prewencyjne i profilaktyczne działalności szkół rolniczych w sferze ochrony zdrowia osób pracujących w gospodarstwach rolnych oraz przestrzegania obowiązującego prawa.

STYPENDIA DLA ZDOLNEJ MŁODZIEŻY
Z REGIONU ŁÓDZKIEGO

W dniu 16 grudnia 2013 roku w Teatrze Wielkim uczniowie z regionu łódzkiego otrzymali z rąk Wicemarszałka województwa Artura Bagieńskiego roczne stypendium na wydatki edukacyjne przyznawane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Wśród wyróżnionej młodzieży znalazł się Piotr Jadczak – uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Stypendia dla zdolnej młodzieży z regionu łódzkiego  przyznawane są w ramach projektu ,,Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej”.

II SEMESTR

OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH – WOJSŁAWICE

Dwóch uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – pojedzie na finał krajowy OMPR, który odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej ,,AGROTECH” w Kielcach.

W dniu 21.02.2014 roku w Wojsławicach odbyła się Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych. W eliminacjach uczestniczyli rolnicy, studenci i młodzież ze szkół rolniczych województwa łódzkiego. Zainteresowanie w tym roku było bardzo duże – zgłosiło się 50 osób. Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie brało udział 7 uczniów: Adam Lisiecki,  Kamil Kucharski, Michał Wasilewski, Janusz Błachowicz, Adam Głowacki, Błażej Stanaszek, Karol Wybraniec.

 Po napisaniu testu z grupy 50 osób wyłoniono 5 osób, które będą reprezentować województwo łódzkie w finale krajowym w dniach 6 – 7 marca 2014 roku podczas XX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej ,,AGROTECH” w Kielcach. Do tej grupy dostało się 2 uczniów z ZSCKR ze Zduńskiej Dąbrowy: Janusz Błachowicz z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz Karol Wybraniec z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, pozostałe osoby to absolwenci szkół, studenci i rolnicy, którzy prowadzą swoje  gospodarstwa.

Testy sprawdzające, które rozwiązywali uczestnicy reprezentowały wysoki poziom wiedzy rolniczej, wykraczający poza program nauczania w szkołach rolniczych. Układane były przez wykładowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych – pani Jolanty Bilskiej.

KONKURS RECYTATORSKI

W dniu 25 marca 2014 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyły się eliminacje  powiatowe 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie wzięło udział 28 osób.

Uczestnicy występowali w trzech turniejach:
– Recytatorskim,
– Poezji śpiewanej,
– Wywiedzione ze słowa.

Występy oceniało jury w składzie:
1. Marcin Wartalski- aktor
2. Jolanta Pokarska- przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej
3. Magdalena Barlak – przedstawiciel Powiatowej Biblioteki Publicznej

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowała Ewelina Popławska z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Uczennica  naszej szkoły zdobyła główną nagrodę wkategorii „Wywiedzione ze słowa” i tym samym została zakwalifikowana do eliminacji rejonowych, które odbędą się 8 kwietnia 2014 roku w Skierniewicach.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

OLIMPIADA EKOLOGICZNA – BRATOSZEWICE

25marca 2014 roku odbyły się eliminacje oddziałowe Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. W olimpiadzie  uczestniczyło 27 osób, byli to uczniowie szkół rolniczych, rolnicy i studenci.

Uczestnicy pisali test, po którym 10 osób z najlepszą punktacją przeszło do finału wojewódzkiego. Dwóch uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zakwalifikowało się do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 8 kwietnia 2014 roku w Bratoszewicach.

W eliminacjach oddziałowych Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska Piotr Zygmuntowicz z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajął  II miejsce zaś jego starszy kolega Emil Świderek z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik uplasował się na miejscu III.

Do olimpiady uczniowie przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

III MIEJSCE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH OWIUR

W dniu 11 kwietnia 2014 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie, odbyły się XXXVIII eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowany był w blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa i architektura krajobrazu. Nasza szkoła w rankingu szkół uczestniczących w eliminacjach zajęła III miejsce. Indywidualnie największy sukces odnieśli: Janusz Błachowicz, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, zajmując drugie miejsce w bloku produkcji roślinnej, Róża Gradowska uczennica  klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu, zajmując trzecie miejsce w bloku architektura krajobrazu oraz Maciej Budzyński uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, zajmując trzecie miejsce w bloku produkcji zwierzęcej.

Dobry wynik na olimpiadzie osiągnęli również pozostali uczniowie: Kamil Kucharski (klasa III TR), Michał Pietrzak (klasa II TR) zajęli odpowiednio VII i VIII miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa, Tomasz Kowalczyk z klasy II TW w bloku produkcja zwierzęca uplasował się na V miejscu zaś Michał Wasilewski z klasy III TR w bloku produkcja roślinna zajął VI miejsce.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli: Janusz Błachowicz przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem pani Jolanty Bilskiej, Róża Gradowska pod kierunkiem pani Agnieszki Piesik, Maciej Budzyński pod kierunkiem pani Bogumiły Łanieckiej.

Laureaci zostali uhonorowani dyplomami  i  nagrodami rzeczowymi w postaci klawiatur bezprzewodowych, pendrivów i innych drobnych upominków.

Ten sukces daje naszym uczniom  możliwość uczestniczenia w eliminacjach centralnych, które odbędą się w dniach 6 – 7 czerwca 2014 roku w Nawojowej, w województwie małopolskim.

Gratulujemy wszystkim  i życzymy dalszych sukcesów w postaci indeksów na wymarzone studia.

IV REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

W dniu 14 maja 2014 roku w Godzianowie odbył się IV Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznych. W przeglądzie tym wzięło udział 40 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowały dwie uczennice − Ewelina Popławska z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii i Marta Kowalczyk z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Dziewczęta pięknie wykonały przygotowane utwory.

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniono ośmiu finalistów. W ósemce tej znalazła się nasza uczennica Ewelina Popławska, która zaśpiewała dwa utwory ─ „Ostatni list” Lecha Makowieckiego oraz „Ojczyzno ma” ks. Stefana Ceberka.

Finaliści zostali zaproszeni na występ 18 maja 2014 roku do sali GOK w Godzianowie aby spośród nich wyłonić laureatów IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Ewelina Popławska zajęła III miejsce i została nagrodzona wielkimi brawami przez publiczność, a od organizatorów przeglądu otrzymała aparat fotograficzny.

Cieszymy się z sukcesów Eweliny i życzymy by przynosiły jej wiele radości i satysfakcji.

SUKCES UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
W ELIMINACJACH CENTRALNYCH OWiUR 

  W dniach 6 – 7 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej  powiat nowosądecki odbył się finał XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Patronem medialnym było wydawnictwo APRA. Udział wzięło 222 najlepszych uczniów szkół rolniczych z całej Polski. Organizatorem olimpiady na szczeblu centralnym był Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie przy współpracy  ZSP w Nawojowej.

Zmagania olimpijskie odbyły się w dziewięciu blokach tematycznych. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej reprezentowało troje uczniów. W bloku architektura krajobrazu Róża Gradowska, tegoroczna absolwentka Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu uzyskała tytuł laureata.  W bloku produkcja zwierzęca Maciej Budzyński został finalistą XXXVIII edycji OWIUR zaś w bloku produkcja roślinna tytuł finalisty uzyskał Janusz Błachowicz. Wszyscy uczniowie mają już indeksy na wyższe uczelnie. Sukces ich jest tym większy, iż Maciej jest  dopiero uczniem drugiej klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, a Janusz trzeciej klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Róża jest zwolniona z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z maksymalną liczbą punktów.

Jak podkreślił podczas podsumowania wyników przewodniczący komitetu głównego olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Radecki, tegoroczne zmagania stały na bardzo wysokim poziomie.  Młodzi ludzie wykazali się ogromną wiedzą, jak i umiejętnościami praktycznymi.

Róża Gradowska przygotowywała się do olimpiady pod kierunkiem pani Agnieszki Piesik, Maciej Budzyński, pani Bogumiły Łanieckiej, a Janusz Błachowicz pani Jolanty Bilskiej.

ROK SZKOLNY 2014/2015

I SEMESTR

KAMILA PERZYŃSKA LAUREATKĄ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„LGD A OBSZARY WIEJSKIE”

W dniu 4 października 2014 roku rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „LGD a obszary wiejskie” zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który kierowany był do uczniów szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem konkursu było: odkrywanie zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół rolniczych, inspirowanie młodzieży do aktywnego zdobywania i wykorzystywania informacji dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013), poszerzanie wiedzy na temat instrumentów wsparcia w ramach PROW 2007–2013, upowszechnianie wiedzy na temat rezultatów PROW 2007-2013, promowanie Lokalnych Grup Działania.
Wśród laureatów konkursu znalazła się Kamila Perzyńska, uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Jej zdjęcie pt. : „Kajaki, woda, śpiew – to nas fascynuje” przedstawia aktywne spędzanie czasu przez młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie.
Podziwianie przez uczniów malowniczych i różnorodnych brzegów rzeki umożliwia sprzęt zakupiony w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z projektu : ,, Rowery i kajaki atrakcyjną formą spędzania czasu dla mieszkańców Zduńskiej Dąbrowy i obszaru LGD – ,,Gniazdo’’ – zakup rowerów i kajaków wraz z osprzętem.
Uwieńczeniem konkursu było uhonorowanie 12 laureatów hojnymi nagrodami podczas wydarzenia: DOŻYNKI 2014 „Promocja projektów realizowanych w ramach podejścia Leader: współpraca szkół rolniczych i LGD – uroczystości dożynkowe wydarzeniem kulturalnym regionu”, które odbyły się w Pułtusku, w dniu 12 października 2014 roku.

I ETAP XXII WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ

21 października 2014 roku odbył się I etap XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowany przez ŁODR w Bratoszewicach. Wzięło w nim udział 40 osób. Uczestnikami byliː uczniowie, studenci oraz rolnicy, którzy nie ukończyli 40 roku życia.
Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowy do olimpiady przystąpiło 7 osób, z których 4 zakwalifikowały się do 10 najlepszych uczestników i będą reprezentować szkołę w etapie wojewódzkim. Są to uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Adam Głowacki, Karol Wybraniec, Błażej Staniaszek oraz z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Paweł Kozłowski.

Etap wojewódzki odbędzie się 25 listopada 2014 roku w Bratoszewicach. Będzie brało w nim udział 30 osób, po 10 osób z trzech oddziałów – Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyna. Uczestnicy napiszą test, po którym 10-ciu uczestników z najwyższymi wynikami przystąpi do części ustnej.

Uczniowie do olimpiady przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

PAWEŁ KOZŁOWSKI UCZEŃ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE LAUREATEM KONKURSU WIEDZY O SPÓŁDZIELCZOŚCI ROLNICZEJ I GRUPACH PRODUCENTÓW ROLNYCH

W dniu 7 listopada 2014 roku w Warszawie miał miejsce Konkurs Wiedzy o Spółdzielczości Rolniczej i Grupach Producentów Rolnych zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronem merytorycznym była Krajowa Rada Spółdzielcza. Konkurs obejmował zagadnienia dotyczące organizowania się i współpracy gospodarczej producentów rolnych w kontekście podnoszenia konkurencyjności gospodarstw rolnych, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu spółdzielczości rolniczej i grup producentów rolnych oraz możliwości ich wsparcia w ramach PROW 2007- 2013 i PROW 2014-2020.

W eliminacjach wzięło udział 43 uczniów ze szkół rolniczych z terenu całej Polski, w których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Każda szkoła mogła wytypować tylko 1 ucznia. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie reprezentował Paweł Kozłowski, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Paweł został Laureatem III miejsca. Za zdobycie III miejsca otrzymał nagrodę – telewizor LCD 40”, a szkoła tablicę interaktywną. Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu otrzymał czytnik e-book. Opiekunem merytorycznym ucznia była Zofia Rosa, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych. Dyplomy oraz nagrody laureatom i opiekunom wręczył Podsekretarz Stanu pan Tadeusz Nalewajk.

UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE FINALISTAMI
XXII WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ

25 listopada 2014 roku odbył się II etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Uczestniczyło w nim 30 osób. Byli to rolnicy, uczniowie i studenci z trzech oddziałach: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski i Kościerzyna, którzy w I etapie osiągnęli najlepsze wyniki.

Czterech uczniów z Technikum Rolniczego z ZSCKR ze Zduńskiej Dąbrowy przystąpiło do II etapu, który składał się z testu i części ustnej. Po teście dziesięć osób z najlepszymi wynikami przystąpiło do części ustnej. Uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy znaleźli się w dziesiątce najlepszych finalistów województwa łódzkiego. Po części ustnej zajęli kolejno: V miejsce – Karol Wybraniec z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, VI miejsce – Paweł Kozłowski z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik , VII miejsce – Błażej Staniaszek z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz VIII miejsce – Adam Głowacki z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Wszyscy nasi uczniowie po części pisemnej i ustnej zdobyli tę samą ilość punktów, a o miejscach zadecydował czas oddania testu po części pisemnej.

Karol Wybraniec, który jako pierwszy z naszych finalistów ukończył test, otrzymał cyfrowy aparat fotograficzny.

Uczniowie do olimpiady przygotowali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

MARTA KOWALCZYK STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Około 250 uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego za osiągnięcia edukacyjne przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów zostały wręczone w dniu 5 grudnia 2014 roku podczas uroczystości, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu poza wojewodą Jolantą Chełmińską uczestniczyli wiceprezydent miasta Łodzi Tomasz Trela, łódzki kurator oświaty Jan Kamiński oraz przedstawiciele Delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach.

Tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów w naszej szkole została Marta Kowalczyk. Marta jest wzorową uczennicą klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. W roku szkolnym 2013/2014 uzyskała średnią ocen – 5,13.

Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w życiu szkoły, klasy i internatu. Bierze udział w uroczystościach oraz imprezach kulturalnych na szczeblu szkolnym i powiatowym. Pracuje społecznie na rzecz szkolnego wolontariatu. Uczestniczy w zbiórkach żywności dla zwierząt oraz opiekuje się podopiecznymi schroniska. Marta jest bardzo dobrą koleżanką, zawsze chętnie służy pomocą i mobilizuje innych do działania.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać osoba z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiająca szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskująca z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Serdecznie gratulujemy!

OLIMPIADA WIEDZY O ODNAWIALNYCH
ŹRÓDŁACH ENERGII – FINAŁ WOJEWÓDZKI

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej we Współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach był organizatorem Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Olimpiada ma na celu:
–   Popularyzowanie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
–   Upowszechnianie wartości przyrodniczych w warunkach racjonalnego gospodarowania,
–   Popularyzowanie wiedzy na temat ochrony środowiska na obszarach wiejskich,
–   Poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska w aspekcie integracji Polski z UE,
– Kształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za środowisko, znajdowania rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki,
–   Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

Po eliminacjach szkolnych, które odbyły się w listopadzie 5 uczniów z naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik rolnik przygotowywanych przez pana prof. Jana Łanieckiego zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego, który miał miejsce 5 grudnia 2014 roku w ŁÓDR w Bratoszewicach. W sumie zgłosiło się ok 40 osób, wśród których byli studenci i rolnicy.
Zakres tematyczny Olimpiady OZE obejmował zagadnienia dotyczące: energii słonecznej (ciepło i prąd), energii wiatrowej, energii wodnej (w małym procencie, jako ciekawostka bardziej),energii z biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni, uwarunkowania prawne OZE w Polsce (produkcja, przesył, sprzedaż), OZE a przedsiębiorczość i społeczeństwo (w małym procencie, jako ciekawostka), zrównoważony rozwój OZE i ochrona środowiska, dofinansowania na OZE.

Olimpiada składała się z dwóch części. Pierwszą było udzielenie pisemnych odpowiedzi na test składający się z 50 pytań, z czego pierwsze 40 było jednokrotnego wyboru punktowane w systemie 0-1, natomiast ostatnie 10 wielokrotnego wyboru punktowane od 0-2. W sumie z testu uczestnik mógł otrzymać 60 punktów. Przeznaczono na tę część 60 min. W punktacji nie brano pod uwagę szybkości rozwiązania testu. Prace były kodowane.

Kolejnym etapem dla wszystkich uczestników olimpiady była odpowiedź ustna na wylosowane pytanie, punktowane od 0-40. Pytania zdaniem komisji były bardzo trudne, a ich autorami byli wykładowcy wyższych uczelni. Po udzieleniu odpowiedzi ustnych przez wszystkich uczestników komisja dokonała podsumowania obu etapów. Jakże miłe okazało się ogłoszenie wyników. Finalistą etapu województwa łódzkiego okazał się Robert Siekiera uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajmując II miejsce. Otrzymał w sumie 56 pkt tyleż samo co uczestnik I miejsca, ale komisja przy różnicowaniu miejsc wzięła pod uwagę wynik z testu pisemnego. Robert za swoją wiedzę otrzymał puchar ufundowany przez ŁODR w Bratoszewicach, statuetkę Marszałka województwa łódzkiego i szereg nagród rzeczowych. Kolejnym etapem będzie finał krajowy organizowany w marcu 2015 roku w Sosnowcu.

Członkowie komisji gratulowali wiedzy wszystkim uczestnikom wręczając dyplomy i drobne upominki, dyrektor ŁODR w Bratoszewicach, życzył aby to finaliści województwa łódzkiego przywieźli pierwszych 5 miejsc z Sosnowca.

Do finału krajowego ma szansę zakwalifikować się również Adam Głowacki uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który zajął 7 miejsce zdobywając taką samą liczbę punktów jak uczestnik 6 miejsca, a mianowicie 44 punkty, decyzja zostanie podjęta i ogłoszona w najbliższym czasie o czym zostanie poinformowana szkoła.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, opiekunowi, Robertowi życzymy sukcesów na finale krajowym w Sosnowcu, a za Adama trzymamy kciuki.

ZAREKLAMUJ ŁOWICKIE

W dniu 8 grudnia 2014 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, odbyło się uroczyste rozdanie nagród zwieńczające konkurs plastyczny – „ZAREKLAMUJ ŁOWICKIE” ogłoszony z okazji 15-lecia Powiatu Łowickiego. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie oryginalnego plakatu edukacyjno – informacyjnego, który miał na celu promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu łowickiego oraz umieszczenie krótkiego hasła przewodniego wymyślonego przez autora.

W konkursie nagrodzono prace uczennic z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Pierwsze miejsce zajęła Sylwia Strzelczyk z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Natomiast wyróżnione zostały: Aleksandra Adamczyk z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Diana Morawska z klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Przyznana został również nagroda specjalna Dyrektora Powiatowej Biblioteki w Łowiczu, którą otrzymała Diana Morawska.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!

FINAŁ VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY
O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 9 grudnia 2014 roku odbył się finał VI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w Szkołach Ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Organizatorami konkursu i głównymi sponsorami byli: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli Wojewoda Łódzki pani Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego pan Marek Stępień.

Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się ogółem 30 uczniów, tym razem tylko z 4 szkół, którzy zdobyli największą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych. Naszą szkołę reprezentowało 18. uczniów. Uczestnicy finału w pierwszym etapie konkursu pisali test wiedzy o bhp w rolnictwie, a następnie 10. uczniów z najlepszymi wynikami testu przeszło do drugiego etapu, w którym odpowiadali ustnie na 3 wylosowane pytania.
Pytania dotyczyły najpoważniejszych problemów bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, roli stresu w pracy rolnika, oceny ryzyka zawodowego i świadczeń KRUS.

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zajęli w konkursie następujące miejsca :

I miejsce : Damian Szafoni uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

II miejsce : Emil Świderek uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

IV miejsce : Dawid Anyszewski uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

VI miejsce : Paweł Kozłowski uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

VII miejsce : Sara Ewkowska uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

VIII miejsce : Bartosz Witerek uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

IX miejsce : Michał Stańczyk uczeń  klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i licznych sponsorów konkursu. Szkoła – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie otrzymała puchar Ufundowany przez Wojewodę Łódzkiego.

Konkurs ten pełni szczególną rolę w szkołach rolniczych.
Rozwija zainteresowania uczniów, podnosi poziom wiedzy i stopień wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w gospodarstwach rolnych, promuje najlepszych uczniów oraz szkoły rolnicze w środowisku oświatowym i w społeczności lokalnej.

Uczniów do konkursu przygotowywała nauczycielka przedmiotów zawodowych Bogumiła Łaniecka.

„INDEKS DLA ROLNIKA”

10 grudnia 2014 roku trzech uczniów Technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie technik rolnik uczestniczyło w konkursie „INDEKS DLA ROLNIKA”. Byli to uczniowie: Adam Głowacki, Kamil Kucharski i Karol Wybraniec.

Cel konkursu to umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej UTP w Bydgoszczy na kierunkach studiów powadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.

Do II etapu w ZSCKR w Starym Brześciu zgłosiło się 20 szkół z całego kraju, a do rozwiązania testu przystąpiło 57 uczestników. Obejmował on zagadnienia z dwóch bloków tematycznych: produkcji zwierzęcej (anatomia i fizjologia zwierząt, paszoznawstwo i gospodarka paszowa, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich, żywienie zwierząt gospodarskich) i produkcji roślinnej (wymagania klimatyczno-glebowe roślin uprawnych, agrotechnika, zbiór i przechowywanie plonów).

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej uzyskali tytuł laureata i zajęli następujące miejsca: Adam Głowacki – IV, Kamil Kucharski – V i Karol Wybraniec – X. Do konkursu przygotowywali się pod opieką pani prof. Jolanty Bilskiej.

Etap III odbędzie się w marcu 2015 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy – zadaniem laureatów będzie przygotowanie i obrona prezentacji multimedialnej na wybrany temat (tematy prezentacji zostaną podane na stronie oficjalnej konkursu w styczniu 2015 roku).

Gratulujemy i życzymy sukcesów w Bydgoszczy.

POWIATOWA LICEALIADA SZKOLNA W TENISIE STOŁOWYM

15 stycznia 2014 roku, w łowickiej hali OSiR odbyła się Powiatowa Licealiada Szkolna w Tenisie Stołowym. Naszą szkołę reprezentowali: Filip Politowicz (klasa 2 Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu), Patryk Bończak (klasa 2 Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu), Adrian Seliga (klasa 1 Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii). W pierwszym meczu nasi pingpongiści pokonali 3-1 ZSP 2 Łowicz, w meczu półfinałowym wygrali 3-0 z 1 LO Łowicz, zaś w finale ulegli ZSP 4 Łowicz. Zajmując ostatecznie 2 miejsce, uzyskali kwalifikację na Etap Rejonowy w Białej Rawskiej.

II SEMESTR

OLIMPIADA WIEDZY O EKOLOGII I OCHRONIE ŚRODOWISKA

W dniu 19 lutego 2015 roku odbył się I etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. Uczestnikami olimpiady byli producenci rolni i uczniowie szkół rolniczych. Do pierwszego etapu podeszły 33osoby.

Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowy do olimpiady przystąpiło 7 uczniów z czego 6 z nich zakwalifikowało się do finału:
1. Świderek Emil – kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
2. Głowacki Adam – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
3. Staniaszek Błażej – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
4.Wybraniec Karol – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
5. Pietrak Michał – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
6. Zygmuntowicz Piotr – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

Finał odbędzie się 05 marca 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczniowie do olimpiady przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej mgr inż. Jolanty Bilskiej.

SUKCES UCZENNICY ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „NORMALIZACJA I JA”

Uczennica ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Sara Ewkowska zdobyła I miejsce w kategorii esej w III Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja” z tematem wiodącym: Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier. Troska o niepełnosprawnych, jest troską o nas wszystkich – Jak normy mogą pomóc? organizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs realizowano w okresie od 15 września 2014 roku do 22 stycznia 2015 roku, a jego celem było uświadomienie społeczności szkolnej znaczącej roli normalizacji w realizacji idei dostępności dla wszystkich poprzez usuwanie istniejących barier technicznych.

Na ogłoszenie konkursowe odpowiedziały 204 osoby. Łącznie nadesłano 186 prac, w tym 173 wykonane przez uczniów: 126 w kategorii „Grafika” i 47 w kategorii ”Esej”.

Sara, która jest uczennicą klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii wraz z p. Zofią Rosą wicedyrektorem szkoły, a zarazem opiekunem merytorycznym uczennicy zostały zaproszone na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, które odbędzie się podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w szkole” pt. tytułem „Normy wyrównują szanse”. Konferencja odbędzie się dniu 11 marca br. w Łodzi w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

PAWEŁ KOZŁOWSKI W II ETAPIE OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W pięciu miastach Polski: Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, 5 marca 2015 roku odbyły się rozgrywki etapu okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości, w których wzięło udział ponad 1251 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wyłonionych spośród 20 000 uczestników. Naszą szkołę w II etapie Olimpiady reprezentował Paweł Kozłowski uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Gospodarzami zawodów okręgowych były największe publiczne wyższe uczelnie ekonomiczne – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz uniwersytety ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Uczniowie konkurowali ze sobą w dwóch etapach zawodów – najpierw rozwiązywali test wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania oraz zagadnień zgodnych z tegorocznym hasłem Olimpiady jakim jest „Zarządzanie zmianą”.

Następnie, najlepszych 50 zawodników (Pawłowi zabrakło tylko kilku punktów, aby znaleźć się wśród nich) w każdym okręgu przystąpiło do zmagań zespołowych. Grupy analizowały studia przypadków, a następnie prezentowały przed Komisją Okręgową rozwiązanie jednego z nich. Do finału, który odbędzie się 9 kwietnia zakwalifikowano 10 uczestników w każdym okręgu.

Dla uczestników eliminacji okręgowych przygotowano nagrody. Wszyscy zawodnicy uzyskali uprawnienia do udziału w specjalnym kursie e-learningowym nt. „Pierwszy krok w biznesie” oraz otrzymali publikacje od Wydawnictwa Difin pt.: „Prezentacja profesjonalna teoria i praktyka”. Ponadto każdy z uczestników ma szanse udziału w egzaminie na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej Yang MBA, poziom podstawowy. Szkoły otrzymają 50% rabat na licencję systemu antyplagiatowego „Antyściąga” i wdrożenie systemu.

Ucznia do Olimpiady przygotowała Zofia Rosa nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, pełniąca w szkole funkcję wicedyrektora.

Uczelnie ekonomiczne przewidziały znaczne ułatwienia w procesie kwalifikacyjnym na studia dla finalistów i laureatów.

FINAŁ WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ

W dniu 5 marca 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbył się Finał Wojewódzki Olimpiady Ekologicznej. Brało w nim udział 30 osób.

Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie do finału zakwalifikowało się 6 osób: Emil Świderek z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz Adam Głowacki, Błażej Staniaszek, Karol Wybraniec, Michał Pietrzak, Piotr Zygmuntowicz – uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Finaliści pisali test, po którym 10 osób z najwyższym wynikiem, zakwalifikowało się do części ustnej finału wojewódzkiej olimpiady ekologicznej. Po części ustnej Błażej Staniaszek, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajął VI miejsce w województwie.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej mgr inż. Jolanty Bilskiej.

OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

W dniu 6 marca 2015 roku w ŁODR w Bratoszewice odbył się etap wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 7 uczniów:

1.Jakub Łąpieś – kl. II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.
2.Kamil Gach – kl. II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.
3.Błażej Staniaszek – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.
4.Karol Wybraniec – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.
5. Michał Pietrak – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.
6. Adam Głowacki – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.
7. Kamil Kaczor – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

W eliminacjach wojewódzkich Błażej Staniaszek, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajął III miejsce,Karol Wybraniec z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – V miejsce zaś Jakub Łąpieś z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – miejsce X.

Błażej Staniaszek i Karol Wybraniec zakwalifikowali się do etapu krajowego, który odbędzie się podczas XX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „Agrotech” w dniach 26 – 27 marca 2015 roku w Kielcach.

Uczniowie do olimpiady przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej mgr inż. Jolanty Bilskiej.

SARA EWKOWSKA, LAUREATKA I MIEJSCA W KONKURSIE
„NORMALIZACJA I JA” ODEBRAŁA NAGRODĘ

11 marca 2015 roku w Łodzi, w siedzibie ŁCDNiKP, odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” z tematem wiodącym „Normy wyrównują szanse”. Podczas konferencji, Sara Ewkowska, uczennica klasy II Technikum Weterynaryjnego w Zduńskiej Dąbrowie odebrała nagrodę za I miejsce w kategorii esej w III Konkursie pt. „Normalizacja i ja” zorganizowanym przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Konferencja składała się z sześciu wykładów na temat normalizacji przedstawionych przez zaproszonych gości, którzy następnie w panelu dyskusyjnym odpowiadali na zadane im pytania. Uczestniczyli w niej m. in. dyrektorzy szkół, nauczyciele i przedstawiciele instytucji oświatowych. Zwracano uwagę przede wszystkim na to, że normy pomagają w usuwaniu barier i wyrównują szanse konsumentów, właścicieli małych firm, absolwentów szkół zawodowych i innych.

Konferencje zwieńczyła gala wręczenia nagród laureatom III konkursu „Normalizacja i ja” oraz ceremonia nadania tytułu honorowego „Promotor Edukacji Normalizacyjnej” Januszowi Moos, dyrektorowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Sara odebrała nagrodę w postaci tableta Samsung Galaxy Tab4.

Opiekunem merytorycznym Sary jest wicedyrektor szkoły Zofia Rosa, która uczy przedmiotów ekonomicznych i prowadzi Naukowe Koło Ekonomistów.

SARA EWKOWSKA LAUREATKĄ
III KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

W dniu 13 marca 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się II etap III Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. W konkursie uczestniczyło około 100 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych woj. łódzkiego.

Sara Ewkowska, uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie została laureatką III miejsca i będzie reprezentować szkołę w Katowicach podczas etapu centralnego.

W nagrodę Sara otrzymała czytnik e-book.

Nauczycielem prowadzącym jest wicedyrektor szkoły Zofia Rosa, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych.

Tematem przewodnim II etapu był podatek od towarów i usług. Duży nacisk kładziono również na Ustawę o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami.
Pierwsza część konkursu polegała na napisaniu testu, obejmującego 20 pytań. Do kolejnego ścisłego etapu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 wylosowane pytania, zostało zakwalifikowanych 28 uczestników, spośród których 8 zakwalifikowało się do III etapu.
Serdecznie gratulujemy!

FINAŁ KONKURSU „INDEKS DLA ROLNIKA”

19 marca 2015 roku w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy odbył się finał Konkursu „Indeks dla Rolnika”. Uczestniczyło w nim dwadzieścia jeden osób ze szkół rolniczych. Uczniowie mieli przedstawić prezentację na temat – „Technologia uprawy kukurydzy, wykorzystanie paszowe i przemysłowe”.

Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie do finału krajowego zakwalifikowały się trzy osoby, które zajęły następujące miejsca:
IV – Adam Głowacki, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
V – Kamil Kucharski, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
VII – Karol Wybraniec, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem mgr inż. Jolanty Bilskiej.

DAWID ANDRZEJCZAK UCZEŃ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ DO FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH W BLOKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Uczeń ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie może pochwalić się dużym sukcesem, jaki osiągnął w eliminacjach okręgowych XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Dawid zajął III miejsce egzequo w bloku architektura krajobrazu i będzie reprezentował szkołę podczas finałów centralnych, które odbędą się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w dniach 29-30 maja 2015 roku w Olsztynie. Jest to kontynuacja dobrej tradycji, gdyż w ubiegłym roku szkolnym, indeks na kierunek architektura krajobrazu zdobyła absolwentka Róża Gradowska.

Eliminacje okręgowe odbyły się w piątek 17 kwietnia w SGGW w Warszawie. Młodzież rozwiązywała testy i zadania praktyczne w 8 blokach tematycznych. W okręgu warszawskim do eliminacji szkolnych przystąpiło 2343, a do eliminacji okręgowych 159 uczniów.

Dla Dawida to tym większy sukces, gdyż jest dopiero uczniem klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Dawid osiągnął bardzo dobry wynik w części praktycznej uzyskując aż 56 punktów na 60 możliwych. Dawid pochodzi z miejscowości Błonie w powiecie łęczyckim. Do Olimpiady ucznia przygotowały nauczycielki przedmiotów zawodowych: p. Agnieszka Piesik i p. Bożena Budzyńska.

Dobrze wypadli także inni uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie: Paweł Kozłowski z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajął IV miejsce w bloku AGROBIZNS. Uzyskał drugi wynik w części pisemnej.

Kamil Kucharski, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który interesuje się techniką rolniczą, zajął IV miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa. Adam Głowacki z klasy III TR – V miejsce w bloku produkcja roślinna, do III miejsca zabrakło Adamowi jedynie 2 punktów, podobnie jak i Tomaszowi Kowalczykowi z klasy III TW, który zajął V miejsce w bloku produkcja zwierzęca.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

PAWEŁ KOZŁOWSKI I DAWID ANDRZEJCZAK UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE LAUREATAMI ETAPU CENTRALNEGO OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 28 – 30 maja 2015 roku w Olsztynie odbył się finał XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wzięło w nim udział 219 najlepszych uczniów szkół rolniczych z całej Polski. Organizatorem olimpiady na szczeblu centralnym był Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Zmagania olimpijskie odbyły się w dziewięciu blokach tematycznych.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej reprezentowało dwóch uczniów:

Paweł Kozłowski, uczeń klasy drugiej Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik został laureatem w bloku agrobiznes.

Dawid Andrzejczak, uczeń klasy drugiej Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu uzyskał tytuł laureata w bloku architektura krajobrazu.
Uczniowie zdobyli indeksy uprawniające do kontynuowania nauki na studiach wyższych na dowolnie wybranym Uniwersytecie Przyrodniczym w kraju. Ponadto uczeń Dawid Andrzejczak jest zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z maksymalną liczbą punktów, natomiast uczeń Paweł Kozłowski otrzymał roczną prenumeratę czasopisma „Przedsiębiorca rolny”.
Jak podkreślił podczas podsumowania wyników przewodniczący komitetu głównego olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Radecki, tegoroczne zmagania stały na bardzo wysokim poziomie. Młodzi ludzie wykazali się zarówno ogromną wiedzą, jak i umiejętnościami praktycznymi.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie uczniom szkół średnich zadań stojących przed jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej oraz rozszerzenie zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego), co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Uczeń Dawid Andrzejczak przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem mgr inż. Agnieszki Piesik, a Paweł Kozłowski pod kierunkiem mgr inż. Zofii Rosy.

Lureatom składamy serdeczne podziękowania i gratulacje. Dla Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie jest to kolejny powód do dumy, że jej uczniowie nie po raz pierwszy potwierdzają wysoki poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

ROK SZKOLNY 2015/2016

I SEMESTR

DARIA GINTER UCZENNICA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
TEGOROCZNĄ STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Daria Ginter uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie znalazła się w gronie 228 stypendystów Prezesa Rady Ministrów pochodzących z województwa łódzkiego. Dzięki efektom swojej pracy (średnia ocen 5,25) co miesiąc do końca tego roku szkolnego będzie otrzymywać 258 zł. Stypendia prezesa rady ministrów zostały wręczone 10 listopada przez wojewodę łódzkiego panią Jolantę Chełmińską i łódzkiego kuratora oświaty pana Jana Kamińskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Daria Ginter pochodzi z Dąbrowic w powiecie kutnowskim. Obecnie uczęszcza do klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Jest aktywnym członkiem szkolnego wolontariatu, chętnie uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Daria lubi aktywnie spędzać wolny czas jeżdżąc na rowerze, rolkach oraz czytając książki przygodowe i science-fiction.

W przyszłości Daria chce studiować weterynarię w SGGW w Warszawie lub w UWM w Olsztynie.

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O BANKACH

15 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zakwalifikowało się do drugiego etapu IV-tej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach.

Byli to: Sara Ewkowska, Daria Ginter, Marta Kacprzyk, Zuzanna Markiewicz, Iza Matusiak, Patrycja Olejniczak, Paulina Podwiązka, Szymon Baliński, Adam Głowacki, Kamil Kaczor, Bartłomiej Bujała, Michał Pakulski, Kacper Pyka, Błażej Staniaszek, Radosław Zawiślak.

Temat przewodni tegorocznej edycji olimpiady brzmi: „System bankowy – instytucje, mechanizmy oraz zagrożenia dla stabilności finansowej”. Celem olimpiady jest podniesienie jakości nauczania podstaw przedsiębiorczości, pobudzanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami dotyczącymi depozytowych, kredytowych i rozliczeniowych produktów bankowych, rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania własnymi oraz powierzonymi środkami pieniężnymi, a także odpowiedzialnego zaciągania zobowiązań finansowych oraz znajomość systemu bankowego.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 18 726 uczniów z całej Polski z 682 szkół ponadgimnazjalnych. Do II etapu przeszło 344 uczniów w tym aż 15 z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. W etapie okręgowym, który odbył się w dniu 6 listopada 2015 roku w ZSP nr 3 w Łowiczu uczniowie zmierzyli się z testem typu prawda fałsz składającym się z 30 pytań oraz z testem wielokrotnego wyboru zawierającym 10 pytań. Do III etapu przejdzie tylko ok. 50 najlepszych uczniów ze wszystkich okręgów. Uczniów do olimpiady przygotowała pani Zofia Rosa, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.

Życzymy, aby wszyscy uczniowi znaleźli się w finale.

UCZNIOWIE Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
FINALISTAMI WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ

24 listopada 2015 roku w Bratoszewicach odbył się II etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Uczestniczyło w nim 30 osób. Byli to uczniowie, studenci oraz rolnicy z trzech oddziałów: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski i Kościerzyna, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w I etapie.

Do II etapu zakwalifikowało się czterech uczniów z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, byli to: Adam Głowacki, Karol Wybraniec, Błażej Staniaszek z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz Paweł Kozłowski z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Etap II Olimpiady składał się z testu oraz części ustnej. Po teście 10 osób z najlepszymi wynikami przystąpiło do części ustnej. Dwóch uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy zakwalifikowali się do części ustnej i zajęło kolejno III i IV miejsca w Finale tej olimpiady.

Adam Głowacki za III miejsce otrzymał puchar dyrektora ŁODR, cyfrowy aparat fotograficzny i inne nagrody rzeczowe. Paweł Kozłowski zaś za miejsce IV otrzymał wiertarkę, nagrody książkowe oraz rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy tego finału otrzymali nagrody książkowe oraz rzeczowe od sponsorów z gmin i powiatów województwa łódzkiego.
Młodzież wyjechała bardzo zadowolona

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej- mgr inż. Jolanty Bilskiej

KONKURS PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 1 grudnia 2015 roku w sali widowiskowej w Muzeum w Łowiczu, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu plastyczno – fotograficznego „Tylko mój – regionalny strój” połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej i wystawy ze zbiorów Muzeum w Łowiczu „Łowicki strój ludowy – tradycja żywa”.

Zadaniem uczestników było przedstawienie stroju regionalnego na swój indywidualny sposób. Miało to na celu wzbudzenie zainteresowania tradycyjnymi strojami regionalnymi.

Spośród ponad 570 zgłoszonych do konkursu prac, nagrodzono dwie uczennice z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Pierwsze miejsce bowiem zajęła Kamila Perzyńska z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Natomiast Agata Krukowska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii zajęła miejsce trzecie.

UCZEŃ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
NAJLEPSZY W KONKURSIE WIEDZY O BHP W ROLNICTWIE

Uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, Gabriel Lewandowski zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego”.

Finał odbył się 2 grudnia 2015 roku w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Do finału przystąpiło 30 uczestników, uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego wyłonionych w kwalifikacjach szkolnych. Finał konkursu składał się z dwóch etapów: testu pisemnego i części ustnej. W ścisłej czołówce znalazło się 10 uczniów, którzy odpowiadali na pytania zadawane przez Komisję. O kolejności miejsc zadecydowała liczba punktów uzyskanych w teście oraz etapie ustnym.
Szkołę w Zduńskiej Dąbrowie oprócz Gabrysia reprezentowała również Kinga Gołębiewska, uczennica klasy II TW, która w konkursie zajęła 13 miejsce.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursowych zmaganiach otrzymali nagrody.
Gabriel Lewandowski za pierwsze miejsce został wynagrodzony w sposób szczególny – otrzymał sprzęt grający firmy LG, słuchawki bezprzewodowe, pochłaniacz gazów szkodliwych, książki, kalendarze, materiały informacyjne, długopisy i inne gadżety.

Uczniów do konkursu przygotowała lek. wet. Katarzyna Jadczak, nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych.

TRZECIE MIEJSCE W POWIATOWEJ LICEALIADZIE W TENISIE STOŁOWYM

W dniu 13 stycznia 2016 roku w łowickiej hali OSIR odbył się Turniej Tenisa Stołowego w ramach Licealiady. Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn, zostały one podzielone na dwie grupy. ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie znalazł się w grupie z ZSP 1 w Łowiczu oraz II LO w Łowiczu. Mecze były rozgrywane systemem „każdy z każdym”. Nasi uczniowie pewnie pokonał II LO 3:0, oraz ZSP 1 3:2, uzyskując awans z pierwszego miejsca i grę w dalszej części turnieju. W walce o finał, naszym zawodnikom przyszło zmierzyć się z I LO w Łowiczu. Niestety mecz zakończył się przegraną 2:3. W meczu o trzecie miejsce nasi reprezentanci ponownie zwyciężyli ZSP 1 3:2, ostatecznie zajmując trzecie miejsce w powiecie łowickim.

II SEMESTR

DARIA GINTER I ZUZANNA MARKIEWICZ – UCZENNICE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE REPREZENTOWAŁY SZKOŁĘ W II ETAPIE OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ

Zawody II stopnia (okręgowe) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 8 stycznia 2016 r. (piątek) w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski.
Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:
• jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
• zadania z analizy finansowej,
• 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

W II etapie tej niezwykle prestiżowej Olimpiady wzięły udział Daria Ginter i Zuzanna Markiewicz uczennice II klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie.

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.
Wyniki zostały ogłoszone przez Komitet Główny OWE 4 lutego 2016 r. Do III etapu zakwalifikowało się 100 uczniów z całej Polski, w tym tylko 3 z województwa łódzkiego.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

W tym roku dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego i życzliwości Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego każdy uczestnik zawodów II stopnia (okręgowych) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymał nieodpłatnie egzemplarz książki R. Bartkowiaka Ekonomia rozwoju (PWE, Warszawa 2013). Ponadto, Fundacja Banku Millennium dla wszystkich uczestników zawodów II stopnia i ich opiekunów naukowych ufundowała książkę Droga do teraz autorstwa Grzegorza W. Kołodki. Nagrody pozwolą zapewne na dalsze rozwijanie zainteresowań i pogłębienie wiedzy ekonomicznej uczestników zawodów.

Uczennice do OWE przygotowała Zofia Rosa, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.

PAWEŁ KOZŁOWSKI Z KLASY III TECHNIKUM KSZTAŁCĄCEGO
W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK W II ETAPIE
OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

3 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się kolejna edycja Olimpiady Przedsiębiorczości – nowoczesnego projektu o społecznym i pro-przedsiębiorczym charakterze. Naszą szkołę w II etapie Olimpiady reprezentował już po raz drugi Paweł Kozłowski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 roku i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju . Do XI edycji Olimpiady zgłosiło się ponad 17,5 tys. uczniów z 1051 szkół. W naszym okręgu w bieżącej edycji do eliminacji szkolnych zgłoszono 3199 uczniów z 218 szkół, spośród nich 245 awansowało do II etapu.

Zawodnicy rozwiązali test z zakresu ekonomii, zarządzania i praktyki biznesowej, a także zagadnień związanych z tegorocznym hasłem zawodów, którym jest „Nowe przewagi konkurencyjne – technologia informacja, społeczność”. Do finału, który odbędzie się 7 kwietnia w Warszawie, awansowało po 10 osób z każdego z pięciu okręgów. Uczestnicy Olimpiady Przedsiębiorczości walczą o indeksy publicznych uczelni ekonomicznych i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Paweł uzyskał uprawnienia do udziału w specjalnym kursie e-learningowym nt. „Pierwszy krok w biznesie” oraz otrzymał publikacje od Wydawnictwa Difin pt.: „Prezentacja profesjonalna teoria i praktyka”. Ponadto każdy z uczestników ma szanse udziału w egzaminie na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej Yang MBA, poziom podstawowy.

Do Olimpiady Paweł przygotowywał się pod kierunkiem Zofii Rosy nauczycielki przedmiotów ekonomicznych, pełniącej w szkole funkcję wicedyrektora.

KAROL WYBRANIEC I PAWEŁ KOZŁOWSKI W FINALE
KRAJOWYM OLIMPIADY MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

W dniu 7 marca 2016 roku w ZSCKU w Wojsławicach odbył się etap wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, której uczestnikami byli uczniowie, studenci, absolwenci szkól rolniczych oraz rolnicy.

Do finału krajowego zakwalifikowało się 5 osób, w tym 2 osoby z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie:

1. Wybraniec Karol, z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który zajął III miejsce,
2. Kozłowski Paweł , z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który zajął V miejsce.

Są to jedyni uczniowie z województwa łódzkiego, którzy zakwalifikowali się do finału, pozostałe 3 osoby to studenci oraz absolwenci szkół rolniczych.

W etapie wojewódzkim OMPR wzięło udział 26 osób z czego 7 uczniów z naszej szkoły. Byli to:

1. Głowacki Adam z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik,
2. Wybraniec Karol z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik,
3. Staniaszek Błażej z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik,
4. Łąpieś Jakub z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik,
5. Siekiera Robert z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik,
6. Kozłowski Paweł z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik,
7. Dałek Mateusz z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Do olimpiady uczniowie przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej Jolanty Bilskiej.

UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W FINALE
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BANKACH

Aż 8 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zakwalifikowało się i wzięło udział w eliminacjach centralnych IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach. Eliminacje odbyły się 8 marca 2016 r. w Poznaniu, w auli Collegium Da Vinci Uniwersytetu SWPS. Sukces tym bardziej cieszy, gdyż nasi uczniowie w tej Olimpiadzie startowali po raz pierwszy. Byli to:
1. Kacper Pyka z klasy I TW

2. Marta Kacprzak z klasy II TW

3. Iza Matusiak z klasy II TW

4. Sara Ewkowska z klasy III TW

5. Bartłomiej Bujała z klasy IV TR

6. Adam Głowacki z klasy IV TR

7. Michał Pakulski z klasy IV TR

8. Radosław Zawiślak z klasy IV TR

Tematem przewodnim tegorocznej olimpiady jest „System bankowy – instytucje, mechanizmy oraz zagrożenia dla stabilności finansowej”. Olimpiada ma na celu podniesienie jakości nauczania podstaw przedsiębiorczości, pobudzanie zainteresowań młodzieży produktami bankowymi, rozwijanie umiejętności gospodarowania własnymi oraz powierzonymi środkami pieniężnymi, a także odpowiedzialnego zaciągania zobowiązań finansowych oraz znajomość systemu bankowego.

Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej, która odbędzie się 9 kwietnia 2016 r. w Poznaniu.

Uczniowie do Olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem Zofii Rosy, nauczycielki przedmiotów ekonomicznych, która w szkole pełni funkcję wicedyrektora i prowadzi Naukowe Koło Ekonomistów.

SARA EWKOWSKA PO RAZ DRUGI W FINALE
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

Dnia 10 marca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się II Etap Czwartego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Do konkursu przystąpiło 150 uczniów z województwa łódzkiego. Warunkiem zakwalifikowania się do II etapu było złożenie pracy pisemnej na jeden spośród czterech opublikowanych tematów. Prace oceniała Komisja Konkursowa, która zakwalifikowała do wojewódzkiego etapu 87 autorów najlepszych prac. Zmagania w II etapie konkursu były dwustopniowe. Do ścisłego finału awansowało 19 uczniów, tych którzy osiągnęli z testu najwyższą liczbę punktów. Następnie finaliści losowali zestaw składający się z 3 pytań i odpowiadali na pytania przed Komisją. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest ordynacja podatkowa. Organizatorzy duży nacisk kładą również na ustawę o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami.

Do finału Ogólnopolskiego Etapu Konkursu Wiedzy o Podatkach w Katowicach zakwalifikowało się 8 uczniów z województwa łódzkiego. Wśród nich po raz drugi znalazła się Sara Ewkowska uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Sara w tym roku zajęła V miejsce (w ubiegłym roku uplasowała się na miejscu trzecim).
Jako nagrodę w tym konkursie otrzymała bezprzewodowy głośnik.

Sara pochodzi z Gołębiewa Nowego pod Kutnem. Należy do Naukowego Koła Ekonomistów, które prowadzi wicedyrektor szkoły Zofia Rosa, pod kierunkiem której Sara przygotowywała się do konkursu.

Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach odbędzie się 8 kwietnia 2016 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ADAM GŁOWACKI CZWARTY W WOJEWÓDZKIEJ
OLIMPIADZIE EKOLOGICZNEJ

Olimpiada Ekologiczna organizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbyła się w dwóch etapach.
Pierwszy etap odbył się 02 marca 2016 roku w trzech oddziałach :Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.
Pytania obejmowały następujące zagadnienia:

1. Ekologiczna produkcja rolnicza.
2. Zasady cross-compliance.
3. Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej.
4. Odnawialne źródła energii.
5. Programy rolnośrodowiskowe.

W etapie tym wzięło udział 49 osób w tym 7 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Byli to: Mateusz Dałek z klasy II TR, Paweł Kozłowski, Robert Siekiera, Jakub Łąpieś z klasy III TR oraz Adam Głowacki, Piotr Zygmuntowicz z klasy IV TR.

Po przeprowadzonym etapie pisemnym 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 3 osoby z naszej szkoły – Mateusz Dałek , Paweł Kozłowski oraz Adam Głowacki.

Drugi etap II etap Wojewódzkiej Olimpiady Ekologicznej odbył się 16 marca 2016 roku w Kościerzynie. Uczestniczyło w nim 30 najlepszych osób z trzech oddziałów. Po części pisemnej 10 osób przystąpiło do finału ustnego. W tym finale znalazł się Adam Głowacki uczeń klasy IV TR z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowy. Finaliści musieli udzielić ustnej odpowiedzi na 3 pytania.

Po części ustnej Adam Głowacki zajął IV miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Ekologicznej.

Do olimpiady młodzież przygotowywała nauczycielka produkcji roślinnej – Jolanta Bilska.

MATEUSZ DAŁEK DRUGI W ELIMINACJACH POWIATOWYCH
XIV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

18 marca 2016 roku w Łowiczu odbyły się eliminacje powiatowe XIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Turniej ten odbywa się corocznie w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Prowadzony jest na kilku etapach: szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Po wcześniejszych eliminacjach szkolnych i gminnych, do etapu powiatowego zakwalifikowało się trzech uczniów naszej szkoły: Adam Czajka i Mateusz Dałek z klasy II TR oraz Krzysztof Tomes z klasy II TW.

W wyniku zmagań konkursowych, składających się z części pisemnej a następnie ustnej, Mateusz Dałek zajął II miejsce a Adam Czajka uplasował się na IV miejscu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mateusz za uzyskany bardzo dobry wynik otrzymał dyplom i nagrody rzeczowe.

Wszystkim finalistom turnieju gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie szkoły oraz życzymy dalszych sukcesów.

SARA EWKOWSKA Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
WŚRÓD NAJLEPSZYCH FINALISTÓW
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

W dniu 10 kwietnia 2016 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Krajową Radą Doradców Podatkowych VI Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie tym, podobnie jak w poprzednim roku szkolnym, wzięła udział uczennica  naszej szkoły, Sara Ewkowska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Sara pomyślnie przeszła pierwszy etap, uzyskując  19 punktów na 20 możliwych i tym samym zakwalifikowała się do części ustnej. W tej części, do której zakwalifikowało się 19 finalistów,  każdy  musiał odpowiadać  na 3 wylosowane pytania.

Uczestnicy konkursu musieli nie tylko opanować informacje dotyczące systemu podatkowego w Polsce, ale również „oswoić” ordynację podatkową.

Dla laureatów miejsc I-V ufundowano nagrody finansowe, a dla 3-ch  pierwszych również indeksy na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem konkursu jest przede wszystkim budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych oraz popularyzacja zawodu doradcy podatkowego.

Opiekunem merytorycznym Sary była p. Zofia Rosa – wicedyrektor szkoły, ucząca w szkole przedmiotów ekonomicznych.

SZKOŁA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZAJĘŁA I MIEJSCE W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

7 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie zakwalifikowało się do  etapu centralnego  XL  Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

22 kwietnia 2016 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych okręgu warszawskiego.  Łącznie w 8 blokach tematycznych konkurowało ze sobą 175 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy zarówno na etapie okręgowym jak i później ogólnopolskim.

Nasi uczniowie startowali w 5 blokach tematycznych i w każdym z nich zajęli czołowe miejsca. Bezapelacyjne zwycięstwo odnieśli uczniowi startujący w bloku produkcja roślinna, zajmując  trzy kolejne notowane   miejsca:  Adam Głowacki  z klasy IV TR zajął I miejsce, jego kolega z klasy Błażej Staniaszek był II, a Jakub Łąpieś z klasy III TR uplasował się na III miejscu. W tym bloku uczniów do olimpiady przygotowała p. Jolanta Bilska, nauczycielka produkcji roślinnej.

W bloku produkcja zwierzęca  I miejsce zajął Michał Stańczyk z klasy II Technikum Weterynaryjnego, opiekunem merytorycznym ucznia jest p. Magdalena Bajena, nauczycielka produkcji zwierzęcej oraz chowu i hodowli zwierząt.

W bloku architektura krajobrazu na II miejscu uplasował się Damian Zduńczyk z klasy III Technikum architektury krajobrazu, którego do olimpiady  przygotowała p. Agnieszka Piesik, ucząca w szkole przedmiotów zawodowych związanych z architekturą krajobrazu.

W bloku agrobiznes Paweł Kozłowski (ubiegłoroczny laureat) z klasy III Technikum rolniczego zajął III miejsce. Pawła do Olimpiady przygotowywała p. Zofia Rosa,  wicedyrektor szkoły, ucząca w szkole przedmiotów ekonomicznych.

 W bloku mechanizacji rolnictwa Michał Pietrzak z klasy IV  TR zająłrównież III miejsce.  Opiekunem merytorycznym ucznia  jest  p. Stanisław Kosmowski, dyrektor szkoły.

Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe, a przede wszystkim prawo udziału w prestiżowym  finale centralnym Olimpiady. Stawką zmagań w finale są indeksy na wybrane kierunki uczelni rolniczych w całym Kraju. W eliminacjach okręgowych  brali także udział: Małgosia Sęk  i Jakub Wojda z III i IV klasy architektury krajobrazu, Ewelina Popławska, Adrian Seliga z klasy IV i II Technikum weterynaryjnego oraz dwaj uczniowie z klasy IV Technikum rolniczego Maciej Pietrzak i Karol Wybraniec.

Wyniki uzyskane przez wszystkich naszych uczniów spowodowały, że Szkoła ze Zduńskiej Dąbrowy zdobyła I miejsce w eliminacjach okręgowych XL OWiUR.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich i ich opiekunom gratulujemy. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy w wielkim finale, który odbędzie się w dniach 3 i 4 czerwca 2016 r. w Poznaniu.

Patronem medialnym XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

NAGRODA STAROSTY ŁOWICKIEGO W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

14 maja 2016 roku, w sobotnie popołudnie podczas NOCY MUZEÓW, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego – „MUZEALNE SPOTKANIA Z FOTOGRAFIĄ”,ogłoszony przez Muzeum w Łowiczu pod Honorowym Patronatem Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata oraz uroczyste rozdanie nagród, wyróżnień i dyplomów.

Tegoroczny konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie fotografii nawiązującej do tytułu konkursu, który miał na celu rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej, rozwijanie osobistych zainteresowań młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz zdolności twórczych, wyrobienie wśród młodzieży potrzeby obcowania z muzeum.

W Konkursie wzięła udziałuczennica z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie  – Justyna Banasiak z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu i ona właśnie otrzymała Nagrodę Specjalną Starosty Łowickiego.

Pani Dyrektor Muzeum Marzena Kozanecka – Zwierz  złożyła serdeczne podziękowania i gratulacje uczestnikom oraz opiekunom, którym wręczyła wyróżnienia za zaangażowanie i zmotywowanie młodzieży do udziału w konkursach.

Uczennicę do konkursu przygotowała pani B. Banasik.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych konkursach!

UCZEŃ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE FINALISTĄ IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O UPRAWIE I OCHRONIE INTEGROWANEJ ROŚLIN

W dniu 3 czerwca 2016 roku w Bydgoszczy odbyła się IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin. Organizatorem konkursu był ZSCKR w Bydgoszczy, a współorganizatorami: Ośrodek Doradztwa  Rolniczego Minikowo, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

W konkursie uczestniczyło 30 uczniów ze szkół rolniczych. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali – Robert Siekiera   oraz Kamil Gach z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

 Pierwsza część konkursu miała formę testu. Po  tej części do etapu praktycznego przystąpiło 10 osób. W etapie praktycznym uczniowie odpowiadali przed wykładowcami  z Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego z Bydgoszczy. W tej grupie znalazł się Kamil Gach, który zajął VI miejsce.  

Celem tego konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu uprawy i integrowanej ochrony roślin, szerzenie idei bezpiecznej pracy podczas stosowania pestycydów, promowanie najlepszych uczniów i szkół.

 Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

4 LAUREATÓW I 3 FINALISTÓW ETAPU CENTRALNEGO XL OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY

W dniach 3-4 czerwca w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance powiat nowotomyski, odbyły się Eliminacje Centralne XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem tegorocznej edycji olimpiady był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W zmaganiach olimpijskich na szczeblu Centralnym wzięło udział 229 uczniów z ponad 70-ciu szkół z całej Polski. Uczniowie rywalizowali w 11 blokach tematycznych.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy – tak też było i w tym roku.

7 uczniów naszej Szkoły  startowało  w 5 blokach tematycznych

    Tytuły laureatów zdobyli: w bloku produkcja roślinna – Adam Głowacki, tegoroczny absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, w bloku produkcja zwierzęca – Michał Stańczyk, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, w bloku agrobiznes – Paweł Kozłowski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie Technik rolnik, oraz w bloku architektura krajobrazu – Damian Zduńczyk, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie Technik architektury krajobrazu.

Tytuły finalistów zdobyli uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie Technik rolnik: w bloku produkcja roślinna – Jakub Łąpieś, uczeń klasy III i Błażej Staniaszek, tegoroczny absolwent, oraz w bloku mechanizacja rolnictwa – Michał Pietrzak, także tegoroczny absolwent.

Wszyscy uczniowie będący laureatami mają zagwarantowane przyjęcie na studia w dowolnej Uczelni Rolniczej w kraju, na wydział zgodny z blokiem tematycznym olimpiady, w którym startowali. Tytuł finalisty także jest  gwarantem przyjęcia na większość uczelni rolniczych, chociaż już nie na wszystkie kierunki.

Wszyscy są także zwolnieni z części pisemnej Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie z maksymalną liczbą punktów.

Niektórzy uczniowie uzyskali jeszcze dodatkowe nagrody.

Paweł Kozłowski i Michał Stańczyk zostali nagrodzeni rocznymi stypendiami, ufundowanymi przez Fundację BGŻ BPN PARIBAS. Ci sami uczniowie oraz Adam Głowacki otrzymali nagrody rzeczowe od wydawnictwa APRA.

Gratulując wszystkim naszym olimpijczykom,  należy podkreślić, że Michał jest uczniem dopiero drugiej klasy Technikum, a Paweł i Damian są uczniami klas trzecich.

 Podsumowując  wyniki zmagań uczniowskich,  Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Radecki, zwrócił uwagę na  bardzo wysoki ich poziom oraz podkreślił ogrom pracy, jaką uczniowie musieli  wykonać ażeby osiągnąć sukces, ukoronowany tytułem laureata bądź finalisty.

 Bardzo dobre wyniki uzyskane przez uczniów, to zasługa także nauczycieli przygotowujących ich do poszczególnych bloków i etapów.

 I tak Adam Głowacki, Jakub Łąpieś i Błażej Staniaszek  przygotowywali  się do olimpiady pod kierunkiem pani Jolanty Bilskiej, Michał Stańczyk pani Magdaleny Bajeny, Michał Pietrzak pana Stanisława Kosmowskiego, Paweł Kozłowski pani Zofii Rosy i Damian Zduńczyk pani Agnieszki Piesik.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich i ich opiekunom gratulujemy.